zonnepanelen

Duurzaamheid is voor ons steeds belangrijker. Wij willen bijdragen aan een beter milieu en nemen maatregelen die de energielasten van u als huurder verminderen. Het aanbieden van zonnepanelen op huurwoningen is een van deze maatregelen. Zonlicht is een gratis energiebron. Zelfs op een bewolkte dag wekken zonnepanelen energie op.

Veel gevraagd over zonnepanelen

Wanneer is mijn woning aan de beurt en hoeveel zonnepanelen krijg ik?

Algemeen

Kennemer Wonen heeft op een groot deel van haar woningen al zonnepanelen geplaatst. Heeft u nog geen zonnepanelen en wilt u deze wel graag krijgen? Mail dan uw verzoek naar kennemerwonen@ecorus.com.

Let op! Vanwege beperkte capaciteit en de drukte op de energiemarkt, is de doorlooptijd van het project vertraagd. Uw aanvraag zal langer duren dan u van ons gewend bent.

Plaatst Kennemer Wonen glimmende of matte zonnepanelen?

Algemeen

 Kennemer Wonen maakt gebruik van de meest matte uitvoering van zonnepanelen.

Hoe wordt de volgorde van de complexen bepaald?

Algemeen

Op basis van de energielabels en het gemiddelde elektraverbruik. De complexen met de laagste energielabels komen als eerste aan de beurt. Inmiddels liggen er zonnepanelen op de meeste daken van ons bezit.

Hoe weet ik of mijn zonnepanelen goed functioneren?

Algemeen

Na de installatie ontvangt u een folder met informatie over uw zonnepalen. In deze folder staan inloggegevens van de website waarop u de prestaties kunt aflezen. U ziet op deze website onder andere hoeveel de zonnepanelen tot vandaag hebben opgebracht en hoeveel de zonnepanelen hebben opgebracht sinds het moment van plaatsing.

Door periodiek de stand te controleren, kunt u de opbrengst in kaart brengen.

De werking van de installatie wordt ook gemonitord door Ecorus. Deze partij heeft de zonnepaneelinstallatie geplaatst en kan inzien hoeveel de opbrengst is. Als zij een storing in uw installatie opmerken, dan neemt Ecorus telefonisch contact met u op voor een afspraak.

Het kan langer duren voordat de storing is opgelost vanwege de krappe arbeidsmarkt. U wordt door Ecorus gecompenseerd voor de misgelopen opbrengsten (vanaf start storingsmoment).

Twijfelt u over de opbrengsten? Dan kunt u met uw vragen terecht bij Ecorus.  Ecorus is te bereiken via kennemerwonen@ecorus.com.

Moet ik zelf iets doen aan het onderhoud van de zonnepanelen?

Algemeen

Nee, u hoeft zelf niets te doen aan het onderhoud van de zonnepanelen. De zonnepanelen hebben een vuilafstotende coating waardoor schuin geplaatste panelen vanzelf schoonspoelen bij een regenbui. Ecorus leest de zonnepanelen op afstand uit en onderneemt actie als dat nodig is.

Ik heb zelf zonnepanelen geplaatst. Krijg ik hiervoor een vergoeding?

Algemeen

Wij geven geen vergoeding wanneer u zelf zonnepanelen geplaatst heeft.

Ik heb last van de schittering van de zonnepanelen, doen jullie hier iets aan?

Algemeen

Kennemer Wonen maakt gebruik van de meest matte uitvoering van zonnepanelen. Door scherpe zon kan dit altijd wat schittering veroorzaken. Dit is mede afhankelijk van de hellingshoek van het dak. Wij kunnen hier niets aan veranderen.

 

Waarom biedt Kennemer Wonen zonnepanelen aan zonder huurverhoging?

Algemeen

Kennemer Wonen wil de woonlasten van de huurders in de sociale huursector beperken. Eén van de manieren is het plaatsen van zonnepanelen zonder huurverhoging. De huurder heeft lagere energielasten bij een gelijkblijvende huur.

Ik wil geen zonnepanelen op mijn dak. Mag ik weigeren?

Algemeen

Ja, dat mag. Dat is wel jammer, want dan kunt u niet profiteren van de vermindering van de energielasten.

Ik heb nu al zonnepanelen, kan ik er nog meer krijgen?

Algemeen

Nee, bij de schouw van uw dak hebben wij berekend hoeveel panelen maximaal kunnen worden geplaatst. Het aantal zonnepanelen is niet uit te breiden voor rekening van Kennemer Wonen.

De huidige panelen hebben andere omvormers dan die in het verleden geplaatst zijn. Het geheel aan panelen in onze installatie moet één geheel vormen.

Als u zelf meer zonnepanelen wilt dan kunt u deze in eigen beheer en los van onze installatie aanbrengen. Vergeet dan niet om een Zelf Klussen aanvraag in te dienen via onze website.

Mijn woning blijkt niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen; wat nu?

Algemeen

Alle woningen zijn bekeken door een extern adviesbureau. Er moet een minimaal aantal panelen op het dak passen zodat het voor u voldoende oplevert.

Verder is gekeken naar de ligging van de dakvlakken en mogelijke obstakels zoals bomen en dakkapellen van buren. Daarnaast dient de installateur rekening te houden met randzones in verband met de veiligheid en bereikbaarheid.

Wij kappen geen bomen voor een betere werking van de zonnepanelen.

Heeft u inhoudelijke vragen over uw eigen situatie, dan kunt u ook een mail sturen naar kennemerwonen@ecorus.com. Vergeet niet in uw mail uw adres te vermelden.

Hoe houd ik bij wat de opbrengst van mijn zonnepanelen is?

Algemeen

In uw meterkast hangt een Eleena meter. Via deze meter worden de opbrengsten bijgehouden. Via de Eleena app kunt u zien wat de opbrengsten van uw zonnepanelen zijn.

Na het installeren van de zonnepanelen, is er door de monteur een folder met inloggevens achter gelaten. Bent u deze kwijt dan kunt u een e-mail sturen naar Ecorus: kennemerwonen@ecorus.com of tijdens kantooruren bellen met telefoonnummer 085-4018210. 

Wie bel ik bij een storing in het systeem of andere vragen over de zonnepanelen?

Algemeen

Heeft u een storing of andere vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met telefoonnummer 085-1303620 of een e-mail sturen naar kennemerwonen@ecorus.com.

Vanwege de huidige spanning op de energiemarkt kan het zijn dat uw storingsmelding later wordt opgepakt dan u verwacht. Als er een storing in uw systeem is, dan ontvangt Ecorus hier automatisch bericht van. Omdat de afhandeling van uw storing langer duurt, compenseert Ecorus uw misgelopen opbrengsten over de periode van de storing.

Wijzigt de puntenwaardering (Woningwaarderingsstelsel) van mijn woning als ik zonnepanelen neem?

Algemeen

Zonnepanelen dragen beperkt bij in de puntenwaardering. In Nederland kennen we het zogeheten Woningwaarderstelsel (WWS). Een systeem zodat verhuurders een redelijke huurprijs voor een woning kunnen vaststellen en er voor zorgt dat de huurprijs van de woning in evenwicht is met de kwaliteit van de woning. Een woning krijgt punten (WWS-punten) toegekend op basis van oppervlakte en voorzieningen. De grootte van de woning is bij het bepalen van de kwaliteit het meest belangrijk. Zonnepanelen op een woning zijn hierbij minder van belang en draagt hierdoor beperkt bij aan het verhogen van de kwaliteit op basis van het WWS.

Hebben de zonnepanelen invloed op de jaarlijkse huurverhoging van mijn woning?

Algemeen

Kennemer Wonen voert een huurbeleid waarbij wij de huren jaarlijks beperkt laten stijgen. De aanwezigheid van zonnepanelen speelt hierbij een beperkte rol. Doordat bij het plaatsen van de zonnepanelen geen huurverhoging wordt gevraagd en de huurverhoging in latere jaren beperkt blijft, leveren de zonnepanelen meer voordeel op. 

Wijzigt het energielabel van mijn woning als ik zonnepanelen heb?

Algemeen

Zonnepanelen verhogen de kwaliteit van de woning en hebben daardoor positieve invloed op het energielabel. Het kan zijn dat het energielabel van de woning daardoor wijzigt. Het energielabel is naast de woningkenmerken (oppervlakte, buitenruimte) en de WOZ-waarde, mede bepalend voor het vaststellen van de maximale huurprijs. Door het verbeterde energielabel, kan de maximaal redelijke huur die Kennemer Wonen mag vragen licht stijgen. Maar Kennemer Wonen heeft voor haar woningen streefhuren bepaald. Dit zijn vaste lagere huurprijzen (de aftoppingsgrenzen) of een percentage van de maximaal redelijke huurprijs. De huur zal door de huurverhoging niet boven de streefhuur uitkomen.

Een rekenvoorbeeld:
Stel: de maximale huur is nu € 800

Kennemer Wonen stelt de streefhuur op € 640 (bijvoorbeeld 80% van het maximaal redelijk)

Stel: Door het plaatsen van zonnepanelen wordt het energielabel beter en blijkt de maximale huur € 820.

De streefhuur zou dan, bij 80% van het maximaal redelijk, € 656 kunnen worden. Tenzij Kennemer Wonen heeft bepaald dat de huurprijs van deze woning niet hoger mag worden dan de aftoppingsgrens van € 640 (2018). Dan stijgt de huur dit jaar niet.

Als de aftoppingsgrens volgend jaar weer verhoogd wordt, dan kan de huur wel licht stijgen.

 

Wie meldt mijn zonnepanelen aan bij mijn energieleverancier?

Algemeen

Uw zonnepanelen worden door Ecorus aangemeld conform onderstaande werkwijze:

De installateur neemt, nadat alles is geplaatst, de installatie met ur door en laat een installatiefolder achter. In deze folder staat uitleg over de installatie, maar bijvoorbeeld ook dat Ecorus de registratie op www.energieleveren.nl voor u doet.

Binnen een maand na installatie geeft Ecorus aan de netbeheerder door dat er zonnepanelen zijn geplaatst en dat u dus gaat terugleveren aan het elektriciteitsnet. U ontvangt een bevestiging van de aanmelding per mail of post.

Houdt er rekening mee dat Liander ook nog tijd nodig heeft om hun administratie bij te werken. Het kan zijn dat het bijwerken van de administratie van Liander en het aanmelden van de panelen door Ecorus elkaar net kruist. U ontvangt dan een brief waarin Liander verzoekt uw panelen aan te melden. U kunt deze brief negeren. Ecorus zorgt, gegarandeerd, voor aanmelding van uw panelen. U loopt geen opbrengsten mis. Bij de aanmelding wordt altijd de installatiedatum meegegeven. De installatie wordt direct gemonitord en met terugwerkende kracht verrekend. U hoeft hier zelf niets voor te doen. 


Is er sprake van nieuwbouw of een renovatie dan kan er sprake zijn van een andere partij dan Ecorus die de zonnepanelen heeft aangebracht. Daarvoor geldt dat u mogelijk uw zonnepanelen zelf moet aanmelden. U kunt dit navragen bij uw energieleverancier of bij de projectleider van het project.

 

Ik wil zonnepanelen, waar kan ik mij aanmelden?

Algemeen

U kunt zich aanmelden via kennemerwonen@ecorus.com. Vermeld in uw mail uw naam, adres en telefoonnummer.

Ecorus is onze partner in het plaatsen van zonnepanelen. Zij beoordeelt of uw woning geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en benadert u voor de mogelijkheden. 

Let op! Vanwege beperkte capaciteit en de drukte op de energiemarkt, is de doorlooptijd van het project vertraagd. Uw aanvraag zal langer duren dan u van ons gewend bent.

Huurt u een woning in een complex met een vereniging van eigenaren? 

Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen bij complexen waar een vereniging van eigenaren aanwezig is. Zodra wij u hierover kunnen informeren, ontvangt u van ons een brief. 

Krijg ik een huurverhoging als ik zonnepanelen neem?

Algemeen

Nee, u krijgt geen directe huurverhoging wanneer de zonnepanelen geplaatst worden.

Duurzaamheid is voor ons steeds belangrijker. Wij willen bijdragen aan een beter milieu en nemen maatregelen die de energielasten van u, als huurder, verminderen. Het aanbieden van zonnepanelen op huurwoningen is een van deze maatregelen. Zonlicht is een gratis energiebron. Zelfs op een bewolkte dag wekken zonnepanelen energie op.

Ik heb een koopwoning, kan ik ook zonnepanelen aanvragen bij Kennemer Wonen?

Algemeen

Nee, de zonnepanelen op onze huurwoningen worden geplaatst door het bedrijf Ecorus. Dit bedrijf werkt niet in opdracht van particulieren. U kunt zelf een installatiebedrijf benaderen voor de aanschaf van zonnepanelen.

Ik ben een nieuwe huurder en de woningen in mijn straat zijn al voorzien van zonnepanelen, kan ik nog meedoen?

Algemeen

Jazeker! Als uw woning nog geen zonnepanelen heeft, dan kunt u hier alsnog een aanvraag voor doen. Stuur een mail naar info@kennemerwonen.com met uw adres - en contactgevens. 

Let op! Vanwege beperkte capaciteit en de drukte op de energiemarkt, is de doorlooptijd van het project vertraagd. Uw aanvraag zal langer duren dan u van ons gewend bent.

Ik heb zonnepanelen. Ik wil dat de Eleena meter wordt verwijderd. Mag dat?

Algemeen

De Eleena meter registreert de opwekking van energie door de zonnepanelen. Bij storingen gaat er automatisch een melding naar Ecorus. Dat is handig, want dan heeft u geen omkijken meer naar uw zonnepanelen.

Wilt u toch dat de Eleena meter wordt verwijderd? Neem dan contact op met Ecorus via 085-4018210. Houd er rekening mee dat de prestaties van uw zonnepanelen dan niet meer worden geregistreerd en dat Ecorus geen melding meer krijgt bij storingen. De kosten voor het verwijderen van de Eleena meter zijn voor uw eigen rekening.

Ik heb last van nestelende vogels onder mijn zonnepanelen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als vogels bezig zijn met hun broedproces mogen er geen verstorende werkzaamheden of activiteiten aan de woning plaats vinden. Worden vogels verstoord? Dan is dit strafbaar. Meer informatie staat in de wet Natuurbescherming. Deze kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

Tijdens het broedseizoen kunnen we dus geen actie ondernemen. Uiteraard kunnen we na het broedseizoen wel maatregelen treffen door birdblockers te plaatsen. Dit zijn rasters die ervoor zorgen dat vogels niet onder de panelen kunnen komen.

Wij kunnen deze birdblockers alleen plaatsen bij eengezinswoningen onder panelen die op schuine daken liggen.

Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@kennemerwonen.nl of bellen naar (072) 8 222 888.  Uw adres wordt dan op de lijst gezet en in volgorde van aanmelding wordt uw woning voorzien van birdblockers.

Welke bedrijven zijn betrokken bij de installatie en het onderhoud van de zonnepanelen?

Algemeen

Kennemer Wonen heeft een contract met Ecorus. Voor Ecorus werken verschillende installatiepartijen. Dit zijn:

  • Eco Energy projects
  • InstallOK
  • Elda Solar
  • 123Montage
  • De Groene monteurs

U herkent de medewerkers aan de bedrijfskleding die zij dragen. Ook kunt u vragen naar hun legitimatie.

Staat er een medewerker bij u aan de deur en u verrtrouwt dit niet? Dan mag u altijd bellen met Ecorus via 085-4018210. Ecorus weet welke werkzaamheden gepland staan en kan voor u nakijken of de medewerker in opdracht van hun werkt.