zonnepanelen

Duurzaamheid is voor ons steeds belangrijker. Wij willen bijdragen aan een beter milieu en nemen maatregelen die de energielasten van u als huurder verminderen. Het aanbieden van zonnepanelen op huurwoningen is een van deze maatregelen. Zonlicht is een gratis energiebron. Zelfs op een bewolkte dag wekken zonnepanelen energie op.

Veel gevraagd over zonnepanelen

Wanneer is mijn woning aan de beurt en hoeveel zonnepanelen krijg ik?

Kennemer Wonen plaatst jaarlijks bij ongeveer 1.500 woningen zonnepanelen. Helaas kunnen we niet alle woningen in 1 jaar voorzien. Zodra uw woning aan de beurt is ontvangt u schriftelijk bericht.

Plaatst Kennemer Wonen glimmende of matte zonnepanelen?

 Kennemer Wonen maakt gebruik van de meest matte uitvoering van zonnepanelen.

Hoe wordt de volgorde van de complexen bepaald?

Op basis van de energielabels en het gemiddelde elektraverbruik. De complexen met de laagste energielabels komen als eerste aan de beurt. U krijgt een brief zodra uw woning voor dat jaar op de planning staat.

Hoe weet ik of mijn zonnepanelen goed functioneren?

U krijgt een logincode waarop u de prestaties kunt aflezen. U ziet onder andere hoeveel de zonnepanelen tot vandaag hebben opgebracht, en hoeveel de zonnepanelen hebben opgebracht sinds het moment van plaatsing. Door periodiek de stand te controleren, kunt u de opbrengst in kaart brengen. Twijfelt u over de opbrengsten? Dan kunt u met uw vragen terecht bij Ecorus. Deze aprtij heeft de zonnepaneelinstallatie geplaatst en kan inzien hoeveel de opbrengst is.

Moet ik zelf iets doen aan het onderhoud van de zonnepanelen?

Nee, u hoeft zelf niets te doen aan het onderhoud van de zonnepanelen. Voor een goede werking moeten de panelen wel schoon zijn. Schuin geplaatste panelen spoelen vanzelf schoon bij een regenbui. Een jaarlijkse reiniging is alleen nodig als de panelen bij een spoor of drukke snelweg staan. In dat geval regelt Kennemer Wonen dit onderhoud.

Ik heb zelf zonnepanelen geplaatst. Krijg ik hiervoor een vergoeding?

Wij geven geen vergoeding wanneer u zelf zonnepanelen geplaatst heeft.

Ik heb last van de schittering van de zonnepanelen, doen jullie hier iets aan?

Kennemer Wonen maakt gebruik van de meest matte uitvoering van zonnepanelen. Door scherpe zon kan dit altijd wat schittering veroorzaken. Dit is mede afhankelijk van de hellingshoek van het dak. Wij kunnen hier niets aan veranderen.

 

Waarom biedt Kennemer Wonen zonnepanelen aan zonder huurverhoging?

Kennemer Wonen wil de woonlasten van de huurders in de sociale huursector beperken. Eén van de manieren is het plaatsen van zonnepanelen zonder huurverhoging. De huurder heeft lagere energielasten bij een gelijkblijvende huur.

Ik wil geen zonnepanelen op mijn dak. Mag ik weigeren?

Ja, dat mag. Dat is wel jammer, want dan kunt u niet profiteren van de vermindering van de energielasten.

Als mijn huurwoning niet geschikt is om zonnepanelen op te plaatsen doen jullie dan iets anders om mijn woonlasten te verlagen?

Wij onderzoeken inderdaad op dit moment alternatieven voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit kunnen zogenaamde “zonneweiden” zijn of plaatsing van zonnepanelen op hoogbouw in de wijk, zoals scholen, kantoren of gymzalen.

Ik heb nu al zonnepanelen, kan ik er nog meer krijgen?

Nee, wij plaatsen afhankelijk van de beschikbare ruimte minimaal 4 en maximaal 8 zonnepanelen per woning. Wij plaatsen eigen omvormers en registratieapparaten bij de door ons geplaatste zonnepanelen zodat we de installatie op afstand kunnen monitoren.

Als u zelf meer zonnepanelen wilt dan kunt u deze in eigen beheer en los van onze installatie aanbrengen.

Hoe is bepaald welke daken wel en niet geschikt zijn? En worden er bomen gekapt? ? Mijn woning blijkt niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen?

Alle woningen zijn bekeken door een extern adviesbureau. Een eerste voorwaarde is dat er minimaal 4 zonnepanelen op het dak passen. Verder is gekeken is naar de ligging van de dakvlakken en mogelijke obstakels zoals bomen, dakkapellen van buren. Het uitgangspunt in de bepaling of uw woning in aanmerking komt voor zonnepanelen is dat het rendabel moet zijn (levert het voldoende op).

Nee, er worden geen bomen gekapt voor de zonnepanelen.

Hoe houd ik bij wat de opbrengst van mijn zonnepanelen is?

U heeft van de installateur, via e-mail,  een inlogcode gekregen voor uw persoonlijke pagina. Bent u deze kwijt dan kunt u een e-mail sturen naar Ecorus: kennemerwonen@ecorus.com of tijdens kantooruren bellen met telefoonnummer 085-4018210. Het kan ook zijn dat de e-mail in uw spambox terecht is gekomen.

Wie bel ik bij een storing in het systeem of andere vragen over de zonnepanelen?

Heeft u een storing of andere vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met telefoonnummer 085-1303620 of een e-mail sturen naar kennemerwonen@ecorus.com.

 

Wijzigt de puntenwaardering (Woningwaarderingsstelsel) van mijn woning als ik zonnepanelen neem?

Zonnepanelen dragen beperkt bij in de puntenwaardering. In Nederland kennen we het zogeheten Woningwaarderstelsel (WWS). Een systeem zodat verhuurders een redelijke huurprijs voor een woning kunnen vaststellen en er voor zorgt dat de huurprijs van de woning in evenwicht is met de kwaliteit van de woning. Een woning krijgt punten (WWS-punten) toegekend op basis van oppervlakte en voorzieningen. De grootte van de woning is bij het bepalen van de kwaliteit het meest belangrijk. Zonnepanelen op een woning zijn hierbij minder van belang en draagt hierdoor beperkt bij aan het verhogen van de kwaliteit op basis van het WWS.

Hebben de zonnepanelen invloed op de jaarlijkse huurverhoging van mijn woning?

Kennemer Wonen voert een huurbeleid waarbij wij de huren jaarlijks beperkt laten stijgen. De aanwezigheid van zonnepanelen speelt hierbij een beperkte rol. Doordat bij het plaatsen van de zonnepanelen geen huurverhoging wordt gevraagd en de huurverhoging in latere jaren beperkt blijft, leveren de zonnepanelen meer voordeel op. 

Wijzigt het energielabel van mijn woning als ik zonnepanelen heb?

Zonnepanelen verhogen de kwaliteit van de woning en hebben daardoor positieve invloed op het energielabel. Het kan zijn dat het energielabel van de woning daardoor wijzigt. Het energielabel is naast de woningkenmerken (oppervlakte, buitenruimte) en de WOZ-waarde, medebepalend voor het vaststellen van de maximale huurprijs. Door het verbeterde energielabel, kan de maximaal redelijke huur die Kennemer Wonen mag vragen licht stijgen. Maar Kennemer Wonen heeft voor haar woningen streefhuren bepaald. Dit zijn vaste lagere huurprijzen (de aftoppingsgrenzen) of een percentage van de maximaal redelijke huurprijs. De huur zal door de huurverhoging niet boven de streefhuur uitkomen.

Een rekenvoorbeeld:
Stel: de maximale huur is nu € 800

Kennemer Wonen stelt de streefhuur op € 640 (bijvoorbeeld 80% van het maximaal redelijk)

Stel: Door het plaatsen van zonnepanelen wordt het energielabel beter en blijkt de maximale huur € 820.

De streefhuur zou dan, bij 80% van het maximaal redelijk, € 656 kunnen worden. Tenzij Kennemer Wonen heeft bepaald dat de huurprijs van deze woning niet hoger mag worden dan de aftoppingsgrens van € 640 (prijspeil 2018). Dan stijgt de huur dit jaar niet.

Als de aftoppingsgrens volgend jaar weer verhoogd wordt, dan kan de huur wel licht stijgen.

 

Wie meldt mijn zonnepanelen aan bij mijn energieleverancier?

Uw zonnepanelen worden door Ecorus aangemeld conform onderstaande werkwijze:

De installateur neemt nadat alles is geplaatst de installatie met de huurder door en laat een installatiefolder achter. In deze folder staat uitleg over de installatie, maar bijv. ook dat Ecorus de registratie op www.energieleveren.nl doet voor de huurder.
Twee weken na installatie geeft Ecorus aan de netbeheerder door dat er zonnepanelen zijn geplaatst en dat de huurder dus gaat terugleveren aan het elektriciteitsnet. Huurder hoeft dit dus niet zelf te doen.
Bevestiging van de registratie gaat vervolgens naar de huurder via e-mail of brief.
 

Is er sprake van nieuwbouw of een renovatie dan kan er sprake zijn van een andere partij dan Ecorus die de zonnepanelen heeft aangebracht. Daarvoor geldt dat u mogelijk uw zonnepanelen zelf moet aanmelden. U kunt dit navragen bij uw energieleverancier of bij de projectleider van het project.

 

Ik wil zonnepanelen, waar kan ik mij aanmelden?

U kunt zich niet aanmelden. Kennemer Wonen benadert de bewoners met een informatiebrief als hun woning aan de beurt is. Wij plaatsen zonnepanelen complexmatig,  dus meerdere woningen tegelijk. 

Ik woon in een appartement, krijg ik ook zonnepanelen?

Kennemer Wonen plaatst zonnepanelen op zowel eengezinswoningen als appartementen. U krijgt van zelf bericht wanneer uw appartementencomplex aan de beurt is. Een voorwaarde is wel dat 70% van de bewoners vooraf akkoord moet geven. Wanneer deze 70% niet wordt behaald dan worden er geen zonnepanelen geplaatst.

Krijg ik een huurverhoging als ik zonnepanelen neem?

Nee, u krijgt geen directe huurverhoging wanneer de zonnepanelen geplaatst worden.

Duurzaamheid is voor ons steeds belangrijker. Wij willen bijdragen aan een beter milieu en nemen maatregelen die de energielasten van u als huurder verminderen. Het aanbieden van zonnepanelen op huurwoningen is een van deze maatregelen. Zonlicht is een gratis energiebron. Zelfs op een bewolkte dag wekken zonnepanelen energie op

Ik heb een koopwoning, kan ik ook zonnepanelen aanvragen bij Kennemer Wonen?

Nee, de zonnepanelen op onze huurwoningen worden geplaatst door het bedrijf Ecorus uit Amsterdam. Dit bedrijf werkt  niet in opdracht van particulieren. U kunt zelf een installatiebedrijf benaderen voor de aanschaf van zonnepanelen.