naamswijziging bij relatiebreuk

Een huurcontract kan op één naam staan of op naam van meerdere personen. Door relatiebreuk wilt u de naam van het huurcontract veranderen. Een naamswijziging kan alleen als beide partners gelijke rechten hebben. Dit geldt dus voor gehuwden, geregistreerd partners en contracten met meerdere huurders.

Veel gevraagd over naamswijziging bij relatiebreuk

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u niet op het huurcontract staat en u wilt in de woning blijven wonen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (072) 8 222 888.

De tenaamstelling op mijn huurovereenkomst moet worden aangepast. Hiervoor heb ik een formulier huuropzegging medehuurder opgestuurd naar Kennemer Wonen. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

U hoort binnen 3 weken of wij uw opzegging goedkeuren.

Als wij de opzegging goedkeuren ontvangt u hier een schriftelijke bevestiging van. Wij passen met in achtneming van de wettelijke opzegtermijn van een maand de tenaamstelling van de huurovereenkomst aan in onze administratie.

Als wij uw opzegging niet goed keuren, dan ontvangt u van ons een schriftelijke afwijzing met de reden.

Wij zijn getrouwd (of hebben een geregistreerd partnerschap) en gaan scheiden. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?

Algemeen

Door het huwelijk of het geregistreerd partnerschap heeft u beiden wettelijk recht op de woning.

Was u gehuwd? Dan blijft u beiden recht houden op de woning tot de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken en bepaald heeft wie van u beiden in de woning mag blijven wonen. Pas op het moment dat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken en deze uitspraak is ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP), is de echtscheiding een feit. Daarna kunt bij ons een verzoek tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst indienen.

Had u een geregistreerd partnerschap? U moet in dit geval onderling afspreken wie in de woning blijft wonen. Daarna kunt u bij ons een verzoek tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst indienen.

U kunt direct digitaal het medehuurderschap opzeggen

Let op, via dit digitale opzeggingsformulier vragen wij u om de benodigde stukken te uploaden. Lukt dat nog niet gebruik dan het volgende formulier: formulier huuropzegging medehuurder om in te vullen en beide van uw handtekeningen te voorzien. Stuur het ingevulde formulier met de volgende documenten naar Postbus 284, 1850 AG Heiloo of via de e-mail info@kennemerwonen.nl:

  • Bij echtscheiding: kopie van de scheidingsuitspraak van de rechter (een beschikking);
  • Bij echtscheiding: een bewijs dat de echtscheiding is ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP);
  • Bij ontbinding geregistreerd partnerschap: kopie van de beëindigingsovereenkomst;
  • Bij ontbinding geregistreerd partnerschap: bewijs dat het geregistreerd partnerschap is beëindigd bij de Basisregistratie Personen (BRP).

U hoort binnen 14 dagen of wij uw opzegging goedkeuren.

Als wij de opzegging goedkeuren ontvangt u hier een schriftelijke bevestiging van. Wij passen met in achtneming van de wettelijke opzegtermijn van een maand de tenaamstelling van de huurovereenkomst aan in onze administratie.

Als wij uw opzegging niet goed keuren, dan ontvangt u van ons een schriftelijke afwijzing met de reden.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt. Wij waren ongehuwd samenwonend. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?

Algemeen

U kunt direct een aanvraag voor het wijzigen van de huurovereenkomst indienen via medehuurderschap opzeggen.

Er wordt gevraagd om direct documenten te uploaden. Lukt dit niet, dan kunt u er ook voor kiezen om het (((linkformulierhuuropzeggingmedehuurder}}} volledig in te vullen en beide van uw handtekeningen te voorzien. Stuur ons het ingevulde formulier met het volgende document:

  • uittreksel Basisregistratie Personen van de gemeente, waaruit blijkt dat de vertrekkende huurder niet langer op het huuradres woont.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt. We hebben huurachterstand. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als er sprake is van huurachterstand moet u deze eerst samen betalen. Daarna kunt bij ons een verzoek tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst indienen.