medehuurder

Een medehuurder bent u als u met meerdere mensen op de huurovereenkomst staat vermeld. Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, dan bent u automatisch medehuurder.

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Veel gevraagd over medehuurder

Mijn kind wil medehuurder worden. Kan dat?

Nee, alleen bij hoge uitzondering kan een kind medehuurder worden. Er zijn twee uitzonderingen:

 1. Als er sprake is van een zorgrelatie tussen ouder en kind.
 2. Als het kind 35 jaar of ouder is en nog steeds bij zijn/haar ouders inwoont en dit ook wil blijven. Uitzondering hierop is dat het kind voor studie een aantal jaar op kamers heeft gewoond. Dit moet worden aangetoond met een historisch uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Is bovenstaand bij u het geval? Dan kunt u het aanvraagformulier medehuurderschap indienen en Kennemer Wonen beoordeelt uw aanvraag.

Mijn partner en ik wonen samen. Kan ik medehuurderschap aanvragen?

U kunt het medehuurderschap aanvragen als u:

 • minimaal twee jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op uw adres
 • uw hoofdverblijf in het gehuurde heeft
 • een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt
 • voldoende inkomen heeft om ook zelfstandig de huur te betalen. Dit wordt getoetst volgens de regels van het SVNK
 • niet de bedoeling heeft zich de positie van de huurder te verschaffen
 • het gezamenlijke inkomen mag niet te hoog zijn voor deze woning. Dit wordt getoetst volgens de regels van het SVNK

Voldoet u aan bovenstaande eisen, dan kunt u het aanvraagformulier medehuurderschap invullen en aan ons opsturen.

De procedure duurt ± 3 weken. Kennemer Wonen zal het antwoord schriftelijk bevestigen.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder medehuurderschap.

Hoe kan ik mijn medehuurderschap beëindigen?

U kunt uw medehuurderschap beëindigen door het formulier huuropzegging medehuurder in te vullen en deze aan ons toe te sturen. Dit kan per post naar Postbus 284, 1850 AG Heiloo of via de e-mail info@kennemerwonen.nl.

Let op! Voorwaarde voor beëindiging is dat de andere huurder ook tekent voor het opzeggen van de medehuurderschap en dat er geen huurachterstand is.

Wanneer ik een aanvraag indien voor medehuurderschap, kijken jullie dan naar het gezamenlijk toetsingsinkomen?

Ja wij toetsen ook of het gezamenlijke inkomen past bij de woning.

Wat wordt bedoeld met een zorgrelatie bij een aanvraag medehuurderschap?

Als de hoofdhuurder zonder hulp van zijn/haar woonpartner niet zelfstandig in de woning kan wonen is er een zorgrelatie. Er is een mantelzorgovereenkomst en een verklaring van een (medisch) specialist nodig om deze zorgrelatie te bewijzen. Ook is het belangrijk dat u laat zien hoe de taken en kosten in huis zijn verdeeld. De woonpartner kan dan een aanvraag doen tot medehuurder.

Waar lever ik het aanvraagformulier medehuurder in?

U kunt uw aanvraagformulier medehuurderschap opsturen naar: Kennemer Wonen, Postbus 284, 1850 AG Heiloo. Wij nemen uw verzoek in behandeling en informeren u binnen twee weken of u medehuurder kunt worden.

Ik wil medehuurder worden, hoe vraag ik dat aan?

U kunt hiervoor het aanvraagformulier medehuurderschap invullen en opsturen naar Kennemer Wonen, Postbus 284, 1850 AG Heiloo. Wij nemen uw verzoek in behandeling en informeren u binnen twee weken of u medehuurder kunt worden.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder Medehuurderschap.

Welke documenten moet ik aanleveren bij het aanvraagformulier medehuurder?

Vul alle gegevens in op het aanvraagformulier medehuurderschap. De medehuurder moet het formulier samen met de hoofdhuurder ondertekenen. Stuur het formulier met de volgende documenten retour:

 • Uit de Basisregistratie personen (BRP) van zowel huurder als kandidaat medehuurder een origineel historisch uittreksel. Hieruit blijkt het woonadres, datum van inschrijving op dit adres en de huishoudgrootte. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan één maand.
 • Bewijsstukken van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Te denken valt aan (gemeenschappelijke) bankafschriften van de laatste twee jaar, een verdeling van de kosten, een samenlevingsovereenkomst, maar ook persoonlijke bewijzen zoals kaarten die gestuurd zijn op twee namen.
 • Indien van toepassing een mantelzorgovereenkomst waaruit blijkt dat hoofdhuurder zonder zorg van de kandidaat medehuurder niet zelfstandig in de woning kan blijven wonen.

Bent u getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap dan hoeft u alleen onderstaande documenten aan te leveren:

 • Kopie trouwakte/geregistreerd partnerschap.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder medehuurderschap.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

U woont samen, u deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen? Dan is er sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

 Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder medehuurderschap.

Mijn partner en ik hebben een samenlevingscontract, is mijn partner nu gelijk medehuurder?

Nee, als je een samenlevingscontract sluit, dan ben je niet automatisch medehuurder.

U kunt het medehuurderschap aanvragen als u:

 • minimaal twee jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op uw adres
 • uw hoofdverblijf in het gehuurde heeft
 • een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt
 • voldoende inkomen heeft om ook zelfstandig de huur te betalen. Dit wordt getoetst volgens de regels van het SVNK
  niet de bedoeling heeft zich de positie van de huurder te verschaffen
 • het gezamenlijke inkomen mag niet te hoog zijn voor deze woning. Dit wordt getoetst volgens de regels van het SVNK

Voldoet u aan bovenstaande eisen, dan kunt u het aanvraagformulier medehuurderschap invullen en aan ons opsturen.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder medehuurderschap.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Als u getrouwd bent of geregistreerd partner bent en beide bij de gemeente ingeschreven staat op het adres van de huurovereenkomst, dan bent u automatisch medehuurder.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder medehuurderschap.

Meer vragen (8)