medehuurder

Een medehuurder bent u als u met meerdere mensen op de huurovereenkomst staat vermeld. Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, dan bent u automatisch medehuurder.

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Veel gevraagd over medehuurder

Ik wil medehuurder worden, hoe vraag ik dat aan?

Algemeen

U kunt direct digitaal uw aanvraag medehuurderschap indienen.

Let op, via dit digitale aanvraagformulier vragen wij u om de benodigde stukken te uploaden. Lukt dat nog niet, gebruik dan het volgende formulier: aanvraagformulier medehuurderschap. Deze kunt u invullen en ons toesturen met de benodigde stukken naar: Kennemer Wonen, Postbus 284, 1850 AG Heiloo. U kunt het aanvraagformulier ook versturen via de e-mail naar info@kennemerwonen.nl.

Wij nemen uw verzoek in behandeling en informeren u binnen drie weken of u medehuurder kunt worden.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder

medehuurder

.

Welke documenten moet ik aanleveren bij de aanvraag medehuurderschap?

Algemeen

Vul alle gegevens in op het aanvraagformulier medehuurderschap of dien direct digitaal uw aanvraag medehuurderschap in. De medehuurder moet het formulier samen met de hoofdhuurder ondertekenen. Stuur het formulier met de volgende documenten naar ons op:

 • Uit de Basisregistratie personen (BRP) een origineel historisch uittreksel van de kandidaat medehuurder. Hieruit blijkt het woonadres, datum van inschrijving op dit adres en de huishoudgrootte. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie  maanden.
 • Bewijsstukken van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Te denken valt aan (gemeenschappelijke) bankafschriften van de laatste twee jaar, verzekeringspapieren op beide namen, bewijzen van verdeling van de kosten, een samenlevingsovereenkomst, maar ook bewijzen van gezamenlijke activiteiten. Hoe meer verschillende bewijsstukken u aanlevert, hoe aannemelijker u uw duurzaam gemeenschappelijke huishouding maakt.
 • Er moet minimaal 6 maanden, voorafgaand aan de aanvraag, zorg zijn verleend aan de hoofdhuurder.

Bent u getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap dan hoeft u alleen onderstaande documenten aan te leveren:

 • Kopie trouwakte/geregistreerd partnerschap.
 • Uit de Basisregistratie personen (BRP) een origineel historisch uittreksel van de kandidaat medehuurder. Hieruit blijkt het woonadres, datum van inschrijving op dit adres en de huishoudgrootte. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder

medehuurder

.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Informatie op de documenten die wij niet gebruiken bij de beoordeling (bijvoorbeeld uw BSN), mag u onleesbaar maken.

Mijn partner en ik wonen samen. Kan ik medehuurderschap aanvragen?

Algemeen

U kunt het medehuurderschap aanvragen als u:

 • minimaal twee jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op uw adres;
 • samen met de kandidaat medehuurder uw hoofdverblijf in het gehuurde heeft;
 • een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt;
 • niet de bedoeling heeft zich de positie van de huurder te verschaffen.

Voldoet u aan bovenstaande eisen, dan kunt u direct digitaal uwaanvraag medehuurderschap indienen.

Let op, via dit digitale aanvraagformulier vragen wij u om de benodigde stukken te uploaden. Lukt dat nog niet, gebruik dan het volgende formulier:  aanvraagformulier medehuurderschap. Deze kunt u invullen en ons toesturen met de benodigde stukken naar: Kennemer Wonen, Postbus 284, 1850 AG Heiloo. U kunt het aanvraagformulier ook versturen via de e-mail naar info@kennemerwonen.nl.

Houdt u er rekening mee dat het ongeveer drie weken duurt, voordat de aanvraag afgehandeld is.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder

medehuurder

.

Hoe kan ik mijn medehuurderschap beëindigen?

Algemeen

 U kunt direct digitaal het medehuurderschap opzeggen

Let op, via dit digitale opzeggingsformulier vragen wij u om de benodigde stukken te uploaden. Lukt dat nog niet gebruik dan het volgende formulier: formulier huuropzegging medehuurder om in te vullen en beide van uw handtekeningen te voorzien en ons toe te sturen. Dit kan per post naar Postbus 284, 1850 AG Heiloo of via de e-mail info@kennemerwonen.nl.

Let op! Voorwaarde voor beëindiging is dat de andere huurder ook tekent voor het opzeggen van de medehuurderschap en dat er geen huurachterstand is.

Wanneer ik een aanvraag indien voor medehuurderschap, kijken jullie dan naar het gezamenlijk toetsingsinkomen?

Algemeen

Nee, wij toetsen dit niet. U moet er alleen wel rekening mee houden dat de Belastingdienst wel kijkt naar het nieuwe gezamenlijke inkomen. Het kan dus van invloed zijn op de hoogte van uw huurtoeslag of de jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhoging.

Waar lever ik het aanvraagformulier medehuurder in?

Algemeen

U kunt uw aanvraagformulier medehuurderschap opsturen naar: Kennemer Wonen, Postbus 284, 1850 AG Heiloo. Wij nemen uw verzoek in behandeling en informeren u binnen drie weken of u medehuurder kunt worden. U kunt het aanvraagformulier ook versturen via de e-mail naar info@kennemerwonen.nl.

Mijn partner en ik hebben een samenlevingscontract, is mijn partner nu gelijk medehuurder?

Algemeen

Nee, als u een samenlevingscontract sluit, dan is uw partner niet automatisch medehuurder. Dit is alleen het geval als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

U kunt het medehuurderschap aanvragen als u:

 • minimaal twee jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op uw adres;
 • samen met de kandidaat medehuurder uw hoofdverblijf in het gehuurde heeft;
 • een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt;
 • voldoende inkomen heeft om ook zelfstandig de huur te betalen;
 • niet de bedoeling heeft zich de positie van de huurder te verschaffen.

Voldoet u aan bovenstaande eisen, dan kunt u direct digitaal uw aanvraag medehuurderschap indienen.

Let op, via dit digitale aanvraagformulier vragen wij u om de benodigde stukken te uploaden. Lukt dat nog niet, gebruik dan het volgende formulier:  aanvraagformulier medehuurderschap. Deze kunt u invullen en ons toesturen met de benodigde stukken naar: Kennemer Wonen, Postbus 284, 1850 AG Heiloo. U kunt het aanvraagformulier ook versturen via de e-mail naar info@kennemerwonen.nl.

Houdt u er rekening mee dat het ongeveer drie weken duurt voordat de aanvraag afgehandeld is.

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder

medehuurder

.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Algemeen

Ja, als u getrouwd of geregistreerd partner bent en beide bij de gemeente ingeschreven staat op het adres van de huurovereenkomst, dan bent u automatisch medehuurder. Wij verzoeken u dit wel aan ons door te geven. Dan zorgen wij ervoor dat uw partner ook op de huurovereenkomst wordt bijgeschreven. U kunt direct digitaal uw wijziging tenaamstelling doorgeven. U moet een kopie van uw huwelijksakte of geregistreerd partnerschap en het historisch uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) van de kandidaat medehuurder bij ons inleveren. 

Meer informatie over medehuurderschap kunt u vinden in de folder

medehuurder

.

Vervalt mijn inschrijving bij SVNK als ik medehuurder word?

Algemeen

Uw inschrijving bij SVNK vervalt als u medehuurder wordt bij een nieuwe verhuring. De huurovereenkomst komt dan namelijk ook op uw naam te staan en daarmee bent u geen woningzoekende meer. Als u bij iemand gaat inwonen en daarna medehuurder wordt, door bijvoorbeeld een huwelijk, dan heeft dit geen gevolgen voor uw inschrijving. Zie voor meer informatie:   SVNK.

Wat is het verschil tussen een inwoner en medehuurder?

Algemeen

Een medehuurder is iemand met wie u samenwoont op één adres. Deze persoon heeft dezelfde rechten en plichten als u, voor wat betreft de huurovereenkomst.

Bij inwoning en kamerverhuur kan een inwoner geen aanspraak maken op uw huurovereenkomst of op uw woning.