woningruil

Het kan voorkomen dat u op zoek bent naar een andere woning, maar dat u nog niet lang genoeg bent ingeschreven. Het ruilen van een woning kan dan een oplossing zijn. De "ruilwoning" mag in een andere gemeente staan en degene met wie u ruilt mag huurder zijn van een andere woningcorporatie. Meestal ruilen twee partijen van woning met elkaar maar onderling met drie partijen is ruilen ook mogelijk. Wel moeten de beide woningen en huurders aan een aantal voorwaarden voldoen. En Kennemer Wonen moet de ruil goedkeuren. 

Veel gevraagd over woningruil

Hoe kan ik woningruil aanvragen?

Als u aan de voorwaarden woningruil voldoet, dan kunt u hier direct digitaal uw aanvraag woningruil indienen.

Let op, via dit digitale aanvraagformulier vragen wij u om de benodigde stukken te uploaden. Lukt dat nog niet, gebruik dan een van de volgende formulieren: aanvraagformulier woningruil 2 partijen of aanvraagformulier woningruil 3 partijen. Deze kunt u samen met de benodigde stukken naar Kennemer Wonen opsturen via info@kennemerwonen.nl. Wij nemen de aanvraag daarna in behandeling.

 

Met wie kan ik van woning ruilen?

U moet zelf een andere huurder vinden die met u van woning wil ruilen. Houdt u rekening met de voorwaarden woningruil. Als de ruilkandidaat aan de voorwaarden voldoet kan u een aanvraag indienen. U hoeft zich niet bij het SVNK in te schrijven als woningzoekende.

Niet alleen bewoners van een corporatiewoning, maar ook mensen die huren van een particuliere verhuurder kunnen meedoen. Ook een woningruil tussen bewoners van een sociale huurwoning en een vrije sector huurwoning is mogelijk. Nadat wij een woningruil hebben ontvangen onderzoeken wij de redenen van de woningruil en toetsen of de kandidaten voldoen aan alle voorwaarden. Dat betekent o.a. dat de ruilkandidaat die een sociale huurwoning wil huren voldoet aan de toewijzingsregels van het passend toewijzen, dus dat de huurprijs past bij het inkomen. Wil een kandidaat ruilen met een huurder in een vrije sector woning van Kennemer Wonen dan moet de kandidaat een bruto maand inkomen hebben van vier maal de huurprijs. Het is ook mogelijk om te ruilen buiten onze regio met een sociale verhuurder als aan alle voorwaarden wordt voldaan en de woningcorporatie elders ook de mogelijkheid biedt om te ruilen.

Wat gebeurt er met de huurprijs bij woningruil?

Bij woningruil past Kennemer Wonen de huurprijs van haar woning aan naar de op dat moment geldende streefhuur. Dit kan betekenen dat de huurprijs van de woning omhoog gaat.

Hoe gaat het met zelf aangebrachte veranderingen en overname van goederen bij woningruil?

Als beide verhuurders het eens zijn met de ruil, worden er twee nieuwe huurovereenkomsten gemaakt. Dit betekent dat u veranderingen die de huidige huurder in de woning heeft aangebracht accepteert. Het is ook mogelijk dat u met uw ruilpartner afspraken maakt over het overnemen van goederen.

Ik heb met iemand van woning geruild. Hoe lang moet ik mijn woning vervolgens huren?

De contractduur is minimaal 1 jaar.

Zijn er ook kosten aan woningruil verbonden?

Nee, er zijn geen kosten aan woningruil verbonden. 

Komen alle woningen in aanmerking voor woningruil?

Nee, sommige woningen zijn uitgesloten voor woningruil. Dit zijn woningen die een verkoopbestemming hebben of op termijn in aanmerking komen voor sloop of renovatie.
Wilt u weten of dit geldt voor uw woning, neemt u dan contact met ons op via (072) 8 222 888.

Waarom kan de huurprijs bij woningruil omhoog gaan?

Wij zien woningruil als een gewone verhuring. Zo vindt er dus ook altijd een voor- en eindopname plaats en repareren wij gebreken. Bij een normale huuropzegging passen wij ook altijd de huur aan naar de geldende streefhuur. Het is dus verstandig voordat u de aanvraag tot woningruil indient contact met ons opneemt via (072) 8 222 888 om te vragen wat de nieuwe huurprijs van de woning wordt.

Wat is woningruil?

Van woningruil is sprake wanneer ten minste twee partijen besluiten om uit hun eigen woning te verhuizen naar een woning van een ander. Dit kan bijvoorbeeld als je ergens anders gaat werken of als de ene partij juist groter wil wonen en de andere kleiner.  

Wat zijn de voorwaarden van woningruil?

Voorwaarden voor woningruil:

 • U moet in de andere woning gaan wonen.
 • Degene met wie u wilt ruilen moet de hoofdbewoner zijn van de ruilwoning.
 • Er mag geen huurachterstand zijn.
 • De nieuwe huurder mag de afgelopen twee jaar geen overlast hebben veroorzaakt bij zijn oude woning.
 • De woning die u achterlaat moet technisch in orde zijn.
 • De huurprijs kan bij een woningruil door de woningcorporatie worden aangepast.
 • Het inkomen van de nieuwe huurder moet passen bij de (nieuwe) huurprijs.
 • De samenstelling van het gezin moet passen bij de nieuwe woning.
 • Alle verhuurders moeten schriftelijk toestemming geven voor de ruil.
 • U kunt pas ruilen nadat u één jaar in uw huidige woning heeft gewoond.
 • Pas één jaar na de woningruil kunt u de huur opzeggen.
 • U moet als dat van toepassing is in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning.

Hoe lang duurt het voordat ik hoor of ik mag ruilen?

Het duurt ongeveer zes weken voordat u hoort of u wel of niet mag ruilen. De termijn gaat lopen vanaf het moment dat wij alle gegevens hebben ontvangen om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Ruilen kan alleen per de 1e van de maand.

Voorbeeld: Wilt u per 1 juni ruilen? Zorg dan dat wij de volledige aanvraag uiterlijk 20 april hebben ontvangen.

Let op! Als er meer partijen betrokken zijn bij de ruil kan het soms langer duren. Wij moeten wachten op het akkoord van de andere woningcorporatie.

Waar kan ik een ruilkandidaat vinden?

U kunt het beste iemand zoeken die ook wilt ruilen van woning op de website www.woningruil.nl

In welke gevallen wijzen wij de aanvraag tot woningruil af?

Wij wijzen in ieder geval een aanvraag tot woningruil af als er sprake is van een woning die bestemd is voor een bepaalde doelgroep en de kandidaat niet tot die doelgroep behoort. Denk bijvoorbeeld aan seniorenwoningen, jongerenwoningen of aangepaste woningen voor mindervalide personen. Woningen met een verkooplabel komen ook niet in aanmerking voor woningruil. Het kan zijn dat uw woning voor een doelgroep aangemerkt is, nadat u in de woning bent komen wonen.

U kunt, voordat u op zoek gaat naar een woningruilkandidaat, bij ons informeren of uw woning in aanmerking komt voor woningruil via (072) 8 222 888. 

Daarnaast moet de woning passend zijn voor het huishouden. En ten slotte kunnen wij op grond van een negatieve verhuurdersverklaring een aanvraag tot woningruil afwijzen.

Moet de kandidaat waarmee ik ruil aanwezig zijn bij de voor- en eindopname?

Ja de ruilkandidaat moet aanwezig zijn bij de voor- en eindopname. Samen met een medewerker vastgoedkwaliteit inspecteert u de woning en bekijkt u samen of er nog dingen zijn die gemaakt moeten worden. Bij de eindopname wordt ook een opnameformulier bij verhuur opgesteld die moet de ruilkandidaat tekenen.

Wanneer teken ik de huurovereenkomst bij woningruil?

Bij woningruil gaat de huurovereenkomst altijd in op de eerste van de maand. Valt dat in het weekend, dan is het ook mogelijk om een of twee dagen eerder de huurovereenkomst te tekenen. Tekenen gebeurt altijd bij ons op kantoor.