woningruil

Het kan voorkomen dat u op zoek bent naar een andere woning, maar dat u nog niet lang genoeg bent ingeschreven. Het ruilen van een woning kan dan een oplossing zijn. De "ruilwoning" mag in een andere gemeente staan en degene met wie u ruilt mag huurder zijn van een andere woningcorporatie. Wel moeten beide woningen en huurders aan een aantal voorwaarden voldoen. En Kennemer Wonen moet de ruil goedkeuren. 

Veel gevraagd over woningruil

Met wie kan ik van woning ruilen?

Algemeen

Nadat u een gratis account heeft gemaakt op ruilmijnwoning en uw woning op hun website heeft geadverteerd, kunt u reageren op woningen. U zoekt uw ruilkandidaat dus via ruilmijnwoning.nl.

Heeft u via een andere weg een ruilkandidaat gevonden? Dan is het belangrijk dat u allebei een account aanmaakt op ruilmijnwoning.nl, uw woning adverteert en elkaars woning ‘liked’ door op het duimpje te klikken. U kunt vervolgens de stappen volgen die op ruilmijnwoning.nl beschreven worden.

Ook huurders die huren bij een woningcorporatie die niet is aangesloten bij Ruilmijnwoning.nl kunnen ruilen via dit platform.

 

Wat gebeurt er met de huurprijs bij woningruil?

Algemeen

Bij woningruil past Kennemer Wonen de huurprijs van haar woning aan naar de op dat moment geldende streefhuur. Dit kan betekenen dat de huurprijs van de woning omhoog gaat.

Zodra u uw gratis account bij ruilmijnwoning aanmaakt, ziet u of uw woning in aanmerking komt voor woningruil en wat de nieuwe huurprijs zal worden.

 Let op! De huurprijs op Ruilmijnwoning kan afwijken van de werkelijke huurprijs. Twijfelt u over de huurprijs of wilt u zeker weten wat de nieuwe huurprijs wordt van uw woning? Neem dan contact met ons op.

Hoe gaat het met zelf aangebrachte veranderingen en overname van goederen bij woningruil?

Algemeen

Als beide verhuurders het eens zijn met de ruil, worden er twee nieuwe huurovereenkomsten gemaakt. Dit betekent dat u veranderingen die de huidige huurder in de woning heeft aangebracht accepteert. Het is ook mogelijk dat u met uw ruilpartner afspraken maakt over het overnemen van goederen.

Ik heb met iemand van woning geruild. Hoe lang moet ik mijn woning vervolgens huren?

Algemeen

De contractduur is minimaal 1 jaar.

Zijn er ook kosten aan woningruil verbonden?

Algemeen

Nee, er zijn geen kosten aan woningruil verbonden. Ook het aanmaken van een account op ruilmijnwoning is gratis.

Komen alle woningen in aanmerking voor woningruil?

Algemeen

Nee, niet alle woningen komen in aanmerking voor woningruil. Woningen die een verkoopbestemming hebben of op termijn in aanmerking komen voor sloop of renovatie worden uitgesloten. Ook jongerenwoningen zijn uitgesloten van woningruil.

Ruilen kan binnen de sociale huursector en vrije sector. Ruilen met een jongerenwoning of koopwoning is niet mogelijk.

Waarom kan de huurprijs bij woningruil omhoog gaan?

Algemeen

Wij zien woningruil als een gewone verhuring. Zo vindt er dus ook altijd een voor- en eindopname plaats en repareren wij gebreken. Bij een normale huuropzegging passen wij ook altijd de huur aan naar de geldende streefhuur.

Nadat u een account heeft aangemaakt bij ruilmijnwoning ziet u direct of uw woning in aanmerking komt voor woningruil en wat de nieuwe huurprijs wordt.

Let op! De huurprijs op Ruilmijnwoning kan afwijken van de werkelijke huurprijs. Twijfelt u over de huurprijs of wilt u zeker weten wat de nieuwe huurprijs wordt van uw woning? Neem dan contact met ons op.

Wat is woningruil?

Algemeen

Van woningruil is sprake wanneer twee partijen besluiten om uit hun eigen woning te verhuizen naar een woning van de ander. Dit kan bijvoorbeeld als je ergens anders gaat werken of als de ene partij juist groter wil wonen en de andere kleiner.

Bent u geïnteresseerd in woningruil? Maak dan een account aan op ruilmijnwoning.nl en plaats daar uw woningruiladvertentie.

 

Wat zijn de voorwaarden van woningruil?

Algemeen

Voorwaarden voor woningruil:

 • U moet in de andere woning gaan wonen.
 • Degene met wie u wilt ruilen moet de hoofdbewoner zijn van de ruilwoning.
 • Er mag geen huurachterstand zijn.
 • De nieuwe huurder mag de afgelopen twee jaar geen overlast hebben veroorzaakt bij zijn oude woning.
 • De woning die u achterlaat moet technisch in orde zijn.
 • De huurprijs kan bij een woningruil door de woningcorporatie worden aangepast.
 • Het inkomen van de nieuwe huurder moet passen bij de (nieuwe) huurprijs.
 • De samenstelling van het gezin moet passen bij de nieuwe woning.
 • Alle verhuurders moeten schriftelijk toestemming geven voor de ruil.
 • U kunt pas ruilen nadat u één jaar in uw huidige woning heeft gewoond.
 • Pas één jaar na de woningruil kunt u de huur opzeggen.
 • U moet als dat van toepassing is in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning.
 • U moet elkaars woning vooraf hebben bezichtigd.
 • De nieuwe woning wordt geaccepteerd in de staat waarin deze op moment van de ruil verkeert.
 • Ruilen kan binnen de sociale huursector en vrije sector. Ruilen met een jongerenwoning of koopwoning is niet mogelijk.
 • Kennemer Wonen voert geen onderhoudswerkzaamheden bij woningruil. Alleen de cilinders van de woning en bering worden op kosten van, en door, Kennemer Wonen vervangen.
 • Indien badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe is volgens de voorwaarden en spelregels Interieur Op Verzoek (IOV), kunt u hiervoor een aanvraag indienen na tekenen van het huurcontract.  
 • Het tekenen van het huurcontract vindt plaats op kantoor van Kennemer Wonen op een doordeweekse dag. Bij het tekenen van het huurcontract dient u een getekend exemplaar van het overnameformulier te overhandigen.

Hoe lang duurt het voordat ik hoor of ik mag ruilen?

Algemeen

Zodra u en uw ruilkandidaat alle benodigde stukken hebben ingediend en uw dossier bij ruilmijnwoning dus compleet is, ontvang Kennemer Wonen alle benodigde gegevens om uw aanvraag te beoordelen. Kennemer Wonen geeft binnen 4 weken een definitief akkoord af voor de woningruil.

De doorlooptijd is afhankelijk van het juist en compleet aanleveren van alle benodigde documenten bij beide corporaties. U heeft zelf dus invloed op de snelheid van het traject: hoe beter en completer u en uw ruilkandidaat de documenten aanleveren bij ruilmijnwoning.nl, hoe sneller u de uitslag van uw aanvraag zult weten.

Waar kan ik een ruilkandidaat vinden?

Algemeen

U vindt een ruilkandidaat op ruilmijnwoning. Heeft u via een andere weg een ruilkandidaat gevonden? Dan is het belangrijk dat u allebei een account aanmaakt op ruilmijnwoning.nl, uw woning adverteert en elkaars woning ‘liked’. U kunt vervolgens de stappen volgen die op ruilmijnwoning.nl beschreven worden.

 

In welke gevallen wijzen wij de aanvraag tot woningruil af?

Algemeen

Zodra u een account aanmaakt op ruilmijnwoning ziet u direct of uw woning in aanmerking komt voor woningruil. Ruilmijnwoning verzamelt alle benodigde stukken van u en uw ruilpartner en beoordeelt of het inkomen past bij de nieuwe huurprijs. Na controle van uw gegevens stuurt ruilmijnwoning.nl uw dossier door naar de betreffende woningcorporaties voor de definitieve beoordeling.

Wij wijzen in ieder geval een aanvraag tot woningruil af als er sprake is van een woning die bestemd is voor een bepaalde doelgroep en de kandidaat niet tot die doelgroep behoort. Denk bijvoorbeeld aan seniorenwoningen, jongerenwoningen of aangepaste woningen voor mindervalide personen.

Woningen met een verkooplabel komen ook niet in aanmerking voor woningruil. Het kan zijn dat uw woning voor een doelgroep aangemerkt is, nadat u in de woning bent komen wonen.

Daarnaast moet de woning passend zijn voor het huishouden. 

En ten slotte kunnen wij op grond van een negatieve verhuurdersverklaring een aanvraag tot woningruil afwijzen.

Moet de kandidaat waarmee ik ruil aanwezig zijn bij de voor- en eindopname?

Algemeen

Ja de ruilkandidaat moet aanwezig zijn bij de voor- en eindopname. Samen met een medewerker vastgoedkwaliteit inspecteert u de woning en bekijkt u samen of er nog dingen zijn die gemaakt moeten worden. Bij de eindopname wordt ook een opnameformulier bij verhuur opgesteld die moet de ruilkandidaat tekenen.

 

Wanneer teken ik de huurovereenkomst bij woningruil?

Algemeen

Bij woningruil gaat de huurovereenkomst altijd in op de eerste van de maand. Valt dat in het weekend, dan is het ook mogelijk om een of twee dagen eerder de huurovereenkomst te tekenen. Tekenen gebeurt altijd bij ons op kantoor.

Hoe werkt Ruilmijnwoning.nl?

Algemeen

Via ruilmijnwoning kunt u van woning ruilen met een huurder in uw eigen woonplaats, regio of in andere delen van het land. Het is maar wat uw voorkeur heeft.

 Nadat u een gratis account heeft aangemaakt en uw woning heeft geadverteerd, kunt u reageren op andere woningen. Als u een woning ziet die u aanspreekt dan kunt u de woning toevoegen aan uw favorieten (klik op het hartje).

Klik vervolgens op de woning en dan op ‘het duimpje’(‘’ik heb interesse’’) als u met de woningruil wilt starten. U krijgt dan een voorstel voor een bericht aan de aanbieder dat u kunt aanpassen.

Klik vervolgens op ‘verstuur bericht &like’. De aanbieder van de woning ontvangt dan uw bericht en ziet dan dat u interesse heeft in een ruil. Het is heel belangrijk om een goede omschrijving van uw woning te geven en duidelijke foto’s in uw advertentie te zetten. Geeft de andere huurder uw woning ook een like? Dan kunt u onderling een afspraak maken om elkaars woning te bezichtigen. U krijgt dan beiden een nog betere indruk van de woning en woonomgeving.

 Bent u beiden nog steeds enthousiast? Volg dan de stappen in ‘Mijn woningruil’.  U kunt dan de gevraagde stukken aanleveren. Ruilmijnwoning controleert vervolgens uw dossier op volledigheid. Als alle stukken compleet zijn, wordt het dossier doorgezet naar de betrokken corporatie(s). De woningcorporatie beoordeelt uiteindelijk de definitieve aanvraag en zal een woninginspectie uitvoeren. Voldoen beide partijen aan de voorwaarden van de verhuurder(s), dan kan de woningruil in gang worden gezet.

Als ik van woning ruil, welke werkzaamheden behoren dat tot de mutatiewerkzaamheden?

Algemeen

Bij woningruil accepteert u de woning in de staat waarin deze zich bevindt. Dit betekent dat wij normaal gesproken alleen bij de deuren van de woning en de berging het slot vervangen.

Als blijkt dat de keuken ouder is dan 20 jaar of de badkamer ouder is dan 30 jaar, dan kunt u na het tekenen van het huurcontract een aanvraag voor Interieur op Verzoek indienen via onze website. Lees voor u een aanvraag indient de

Folder bewoners interieur op verzoek 2023

goed door.

Welke gegevens moet ik uploaden op Ruilmijnwoning.nl?

Algemeen

Bij woningruil heeft u dezelfde gegevens nodig als wanneer u via SVNK op een woning reageert. De onderstaande gegevens moet u uploaden: 

 • Positieve verhuurdersverklaring. De verhuurdersverklaring moet u opvragen bij ons en uploaden op Ruilmijnwoning.nl, ook als zowel u als uw ruilpartner bij ons huren. De verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Verklaring geregistreerd inkomen van de belastingdienst of een definitieve aanslag inkomstenbelasting van het huidige of verleden jaar van u en uw partner. Op het document moet het verzamelinkomen van dat jaar staan.
 • Loon- of uitkeringsspecificaties van de afgelopen drie maanden van u en uw partner.
 • Uittreksel gemeentelijke basisregistratie personen van u, uw partner en kinderen.
 • Akkoord voor de woningruil van uw bewindvoerder als u onder bewind staat. U moet de verklaring van uw bewindvoerder en de beschikking van de rechtbank uploaden. De verklaring mag niet ouder zijn dan 1 maand.

Wat is een driehoeksruil?

Algemeen

Bij een driehoeksruil zijn drie verschillende huurders betrokken bij de woningruil. Alle drie kandidaten gaan in een woning van één van de andere twee betrokkenen wonen.

Bij een driekhoesruil gelden dezelfde regels en voorwaarden als bij een woningruil tussen twee partijen.  

Hoe vraag ik een driehoeksruil aan?

Algemeen

Een driehoeksruil kunt u niet aanvragen via Ruilmijnwoning.

Wilt u een aanvraag voor een driehoeksruil doen? Neem dan telefonisch contact met ons op via (072) 8 222 888 of . Wij zullen u dan het aanvraagformulier toesturen.

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier stuurt u, samen met de gevraagde bewijsstukken, naar ons op. Wij hoeven alleen de documenten te ontvangen van de ruilpartner die naar een woning van Kennemer Wonen verhuist.

Het formulier en de gevraagde stukken kunt u per post of per e-mail naar ons toesturen.

Wat is de behandeltermijn van mijn aanvraag voor een driehoeksruil?

Algemeen

Binnen 6 weken hoort u van ons of u definitief mag gaan ruilen. De doorlooptijd blijft afhankelijk van het juist en compleet aanleveren van alle benodigde documenten bij alle betrokken corporaties.