Mijn huur opzeggen

Wilt u uw huur opzeggen? Dan kunt u dit makkelijk zeven dagen per week, 24 uur per dag zelf regelen via onze website. Het is dan wel nodig om in te loggen op uw "Mijn Kennemer Wonen" account. Heeft u geen account? Dan vraagt u deze gemakkelijk aan via onze website. Uiteraard mag u uw huuropzegging ook telefonisch of schriftelijk doen. 

Er geldt wel een aantal spelregels. Zo is de opzegtermijn minimaal een maand en maximaal drie maanden. De laatste huurdag mag niet in het weekend vallen. U mag wel op iedere dag van de week opzeggen. En u moet de woning netjes opleveren. Onze opzichter bespreekt tijdens een vooropname wat u allemaal moet doen om de woning netjes aan ons terug te geven. Wat wij van u verwachten, en wat u van ons kunt verwachten, leest u ook hieronder, bij de veel gestelde vragen. 

Veel gevraagd over Mijn huur opzeggen

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

Algemeen

Er zijn verschillende manieren om de huur op te zeggen:

 1. Via "Mijn Kennemer Wonen" op onze website
 2. Via het formulier huuropzegging (dit formulier kunt u downloaden op onze website of ophalen op kantoor)
 3. Per e-mail naar info@kennemerwonen.nl  
 4. Per brief
 5. Telefonisch

 Stuurt u een e-mail of brief? Zorg er dan voor dat u de volgende zaken in ieder geval vermeldt:

 • Uw naam en die van de eventuele medehuurder
 • Om welk adres het gaat
 • Per welke datum u opzegt
 • De reden van opzegging
 • Het telefoonnummer waarop u te bereiken bent
 • Uw nieuwe adres

U ontvangt van ons altijd een bevestiging van uw huuropzegging.

Wanneer u de huur via "Mijn Kennemer Wonen" of telefonisch opzegt, kunt u gelijk een afspraak maken voor de voor- en eindopname. Deze afspraken kunnen alleen in de ochtend plaats vinden.

U ontvangt van ons altijd een bevestiging van de huuropzegging. Wilt u er zeker van zijn dat uw schriftelijke huuropzegging de volgende dag bij ons aankomt, dan is het verstandig om deze aangetekend te versturen of persoonlijk af te geven bij ons op kantoor.

Weet u al lang van te voren dat u vertrekt, dan is het handig om ons dat snel te laten weten. U kunt maximaal 3 maanden van tevoren uw huur opzeggen. De kans is dan groter dat wij op tijd een nieuwe huurder kunnen vinden die mogelijk zaken van u over kan nemen. Wanneer u de huur eerder dan twee maanden opzegt, ontvangt u van ons € 50,-. Dit bedrag wordt verrekend met eventuele openstaande facturen. Als u geen openstaande facturen heeft dan maken wij dit bedrag aan u over nadat u de sleutels heeft ingeleverd.

Als u uw berging, parkeerplaats of garage eerder opzegt, dan geldt de actie dat u €50,- terugkrijgt niet.

Meer weten over het opzeggen van uw huur? U leest er alles over in onze folder huuropzeggenfolder huuropzeggen.

Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

Algemeen

U kunt uw huur op elke gewenste dag opzeggen, waarbij de laatste huurdag op een werkdag moet vallen. Hierbij geldt een minimale opzegtermijn van één maand. U kunt er ook voor kiezen om de huur eerder op te zeggen. De maximale opzegtermijn is drie maanden.

Wanneer u de huur eerder opzegt, hebben wij meer tijd om een nieuwe huurder te vinden en heeft u daarmee meer kans dat spullen overgenomen kunnen worden en de woning netjes op te leveren. Daarnaast geven wij u € 50,- als u minimaal twee maanden van tevoren uw huur opzegt. Dit bedrag wordt verrekend met eventuele openstaande facturen. Als u geen openstaande facturen heeft dan maken wij dit bedrag aan u over nadat u de sleutels heeft ingeleverd.

Als u uw berging, parkeerplaats of garage eerder opzegt, dan geldt de actie dat u €50,- terugkrijgt niet.

Wat moet ik aanleveren voor het opzeggen van een huurovereenkomst in geval van overlijden?

Algemeen

Bij overlijden levert u een kopie van de overlijdensakte in. Geef uw correspondentieadres door bij de huuropzegging en of u de woning schoon en leeg aan ons gaat opleveren. Alleen dan kunnen we de opzegging in behandeling nemen.

Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Wat moet ik doen?

Algemeen

U kunt, als erfgenaam, elke dag van de maand de huur van de woning opzeggen. U kunt hiervoor het formulier huuropzegging gebruiken. De laatste huurdag moet een werkdag zijn. De opzegtermijn is minimaal één maand. Bij overlijden levert u een kopie van de overlijdensakte in. Geef ook uw correspondentieadres door bij de huuropzegging. Alleen dan kunnen we de opzegging in behandeling nemen.

Kan iemand anders mijn huur opzeggen?

Algemeen

Nee, de huur kan alleen maar opgezegd worden door de huurder die op de huurovereenkomst staat. Als er sprake is van een medehuurder, dan moeten beide personen de huuropzegging ondertekenen.

Krijg ik een bevestiging van de huuropzegging?

Algemeen

Heeft u alle gegevens ingevuld die voor de huuropzegging noodzakelijk zijn? Dan krijgt u van ons een bevestiging, met daarin de datum van de laatste huurdag en de datum en tijd van de voor-en eindopname.

Ik heb mijn huur opgezegd. Wat moet ik allemaal regelen?

Algemeen

U moet de volgende zaken regelen:

 • Na de eindopname uw meterstanden doorgeven aan uw energieleverancier. Dit hoeft alleen als u geen voorschotbedrag voor elektra en gas aan ons betaalt in uw huur.
 • Na de eindopname uw watermeterstand doorgeven aan het waterleidingbedrijf. Dit hoeft alleen als u geen voorschotbedrag voor water aan ons betaalt in uw huur.
 • Uw nieuwe adres doorgeven aan instanties/werkgever/familie en vrienden. Dit kunt u heel gemakkelijk doen via de verhuisservice van PostNL.
 • Uw inschrijving en dat van uw gezinsleden wijzigen bij de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Uw inboedelverzekering af- of oversluiten.
 • Uw aansluiting voor televisie, internet en telefonie afsluiten of wijzigen bij uw leverancier.
 • Uw huurtoeslag wijzigen of stopzetten bij de Belastingdienst.

Ik heb de huur opgezegd. Ik krijg een vooropname. Wat is dat?

Algemeen

Tijdens een vooropname loopt een medewerker van Kennemer Wonen samen met u door de woning. Wij vertellen u wat in uw woning kan blijven zitten en wat u eventueel moet aanpassen, verwijderen of repareren. U ontvangt een opnamerapport waarin de opleverafspraken staan. Levert u de woning niet volgens afspraak op, dan verrekenen wij de herstelkosten met u in de eindafrekening. Een overzicht van de kosten vindt u in de folder huuropzeggenfolder huuropzeggen. Wat wij van u verwachten als u uw woning overdraagt aan Kennemer Wonen leest u in deze handige checklist.

Een afspraak voor de vooropname kan alleen plaats vinden in de ochtend. Wij kijken graag samen met u naar een geschikt moment.

Hoe moet ik mijn woning achterlaten?

Algemeen

In een aantal stappen levert u de woning netjes en schoon op:

 1. Laat de woning en berging achter zoals beschreven in het opnamerapport;
 2. Laat geen vuil en afval achter. Let hierbij vooral op aanrecht, kookhoek, douche, toilet en ramen;
 3. Leeg de vuilcontainers;
 4. Laat de tuin/balkon netjes achter;
 5. Verwijder alle vloerbedekking, lijmresten, stickers, etc.;
 6. Alles wat oorspronkelijk bij de woning hoort, moet aanwezig zijn;
 7. Zorg dat alle sleutels (en eventueel pasjes voor ondergrondse vuilcontainers) aanwezig zijn.

Meer informatie leest u in folder huuropzeggenfolder huuropzeggen. Een handige checklist van wat wij van u verwachten, treft u hier. De Engelse versie vindt u hier.

Ook op de website van het juridisch loket  vindt u informatie over het opleveren van uw woning.

Wat gebeurt er als ik mijn woning niet netjes achter laat als ik ga verhuizen?

Algemeen

Tijdens de vooropname vertelt Kennemer Wonen hoe u uw woning moet opleveren. Bij de eindopname controleren wij of u de woning op de juiste manier oplevert. Als dit niet het geval is, dan zullen wij op uw kosten de woning herstellen. U ontvangt hiervoor een eindafrekening. Een overzicht van de kosten vindt u in de folder huur opzeggen en verhuizen.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe moet ik de woning opleveren?

Algemeen

Bij het opleveren van de woning hanteren wij de volgende regels:

 • U moet de woning opleveren zoals deze was bij het aangaan van de huurovereenkomst;
 • Als u veranderingen heeft aangebracht in de woning waarvoor u schriftelijk toestemming van ons heeft gekregen, dan hoeft u deze veranderingen niet te verwijderen. Als wij destijds met u hebben afgesproken dat u de veranderingen wel moet verwijderen bij het eindigen van het huurcontract, dan moet u hier voor zorgen;
 • Zaken die door normaal gebruik en normale slijtage zijn verouderd, hoeft u niet te herstellen;
 • Indien van toepassing moet alle nicotine aanslag verwijderd of overgeschilderd worden met daarvoor geschikte verf.

Onze medewerker maakt tijdens de vooropname duidelijke afspraken met u over het opleveren van de woning. Deze afspraken leest u terug in het opnamerapport wat u na de vooropname van ons krijgt.

Meer informatie vindt u in onze folder huuropzeggenfolder huuropzeggen. In deze handige checklist leest u wat wij van u verwachten. Ook op de website van het juridisch loket staat nuttige informatie over het opleveren van de woning bij het eindigen van het huurcontract.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe snel is er een nieuwe huurder?

Algemeen

Nadat Kennemer Wonen de huuropzegging heeft ontvangen, wordt de woning zo spoedig mogelijk op de website van SVNK geadverteerd. Wij proberen vóór het inleveren van de sleutel een nieuwe huurder voor de woning te vinden.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe zit het met overname?

Algemeen

Tijdens de vooropname noteren wij op het opnamerapport of u spullen ter overname aan te bieden heeft. Als dit het geval is dan geven wij uw contactgegevens door aan de nieuwe huurder zodra deze bekend is.

De overname en eventuele vergoedingen zijn iets tussen u en de nieuwe huurder. Via een overnameformulier laat u ons weten wat in de woning achterblijft en wordt overgenomen door de nieuwe huurder. U en de nieuwe huurder ondertekenen beiden het overnameformulier. Dit formulier levert u in met de sleutels.

Ik heb mijn huur opgezegd. Kan ik dit terug draaien?

Algemeen

Een huuropzegging is definitief. U kunt daar niet op terugkomen. In uitzonderlijke gevallen mag u de opzegging intrekken. Als de woning door de volgende huurder is geaccepteerd is de huuropzegging zeker definitief. In alle andere gevallen beoordeelt Kennemer Wonen of u de opzegging mag of kan intrekken.

Ik heb mijn huur opgezegd. Er ontbreken sleutels. Wat nu?

Algemeen

De kosten van de ontbrekende sleutels brengen wij bij u in rekening.

U kunt u de ontbrekende sleutels zelf bij laten maken. Als het gecertificeerde sleutels zijn, dan moet Kennemer Wonen deze sleutels bestellen, de kosten brengen wij bij u in rekening.

U moet er in dit geval wel voor zorgen dat de hele set sleutels tijdens de eindopname compleet is.

Hoe zeg ik de huur op voor iemand die handelingsonbekwaam is?

Algemeen

Indien u zelf geen notariële volmacht heeft en er is geen bewindvoerder dan moet er bewindvoering worden aangevraagd bij de rechtbank.
Hiervoor heeft u een medische verklaring en een uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente nodig.

Hoe geef ik mijn eindstanden van water en energie door?

Algemeen

Meestal kan het doorgeven van de eindstanden online en schriftelijk. Informeer op tijd bij uw eigen water- en energiebedrijf hoe u de eindstanden kunt doorgeven. 

Tijdens de eindopname noteert een medewerker van Kennemer Wonen samen met u de eindstanden, die u bij uw afmelding kunt doorgeven aan uw leveranciers.

Bewaar uw meterstanden totdat alles is afgerond.

 

Ik woon in een appartementencomplex en heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

De servicekosten worden jaarlijks voor 1 juli over het voorgaande jaar afgerekend. Op uw nieuwe adres krijgt u de afrekening van de servicekosten van uw vorige woning.

Tijdens de vooropname blijkt dat ik meer tijd nodig heb om de woning goed op te leveren. Kan ik mijn huuropzeggingsdatum verschuiven?

Algemeen

Dit is alleen nog mogelijk als de vooropname net is geweest en de woning dus nog niet is geadverteerd. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon die in de bevestigngsbrief van de huuropzegging staat.

Ik wil de huur van mijn bedrijfsruimte opzeggen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als u de huur van uw bedrijfsruimte wilt opzeggen, kunt u een schriftelijk verzoek, samen met een uittreksel van de Kamer van Koophandel, naar ons opsturen. Het schriftelijk verzoek moet  door alle compagnons ondertekend zijn. Na ontvangst neemt onze verhuurmedewerker contact met u op om de opzegging door te nemen. Tijdens dit gesprek wordt onder andere de opzegtermijn besproken.

Ik woon korter dan een jaar in mijn woning. Ik wil de huur opzeggen. Kan dat?

Algemeen

U kunt op ieder moment de huur opzeggen. Het maakt daarbij niet uit hoe lang u in de woning woont.

Behalve als u via woningruil uw woning heeft gekregen. Bij het afsluiten van het huurcontract hebben wij afgesproken dat u een jaar in de woning moet blijven wonen. Huurt u de woning korter dan een jaar? Dan kunt u de huur niet opzeggen.

Ik wil de huur opzeggen. Hoe kan ik een afspraak maken voor inspectie?

Algemeen

Als u de huur opzegt, maken wij twee afspraken met u. Een vooropname, zo snel mogelijk nadat u ons heeft laten weten dat u de huur wilt opzeggen. En een eindopname op de laatste huurdag.

Tijdens de vooropname bespreekt de opzichter met u wat u moet doen om de woning weer netjes aan ons terug te geven. U krijgt alle afspraken schriftelijk bevestigd in een inspectierapport. Tijdens de eindopname controleert de opzichter of alles, wat we met elkaar hebben afgesproken, gedaan is.

De vooropname en de eindopname kunnen alleen in de ochtend worden afgesproken.