deurwaarder

Een deurwaarder schakelen wij in als u uw maandelijkse huurbetalingen niet betaalt en eventuele betalingsregeling niet nakomt. De kosten voor de deurwaarder zijn dan voor u.

Veel gevraagd over deurwaarder

Welke deurwaarder schakelt Kennemer Wonen in als ik huurachterstand heb?

Onze deurwaarder is Syncasso. Het telefoonnummer is (088) 844 4222. Informatie over deze deurwaarder kunt u vinden op de website van Syncasso.

Wat doet Kennemer Wonen bij een huurachterstand?

Als er sprake is van huurachterstand doorlopen we een aantal stappen:

  1. Herinnering
    Heeft u de huur niet vóór de eerste van de maand betaald? Dan sturen wij u een herinnering. In deze herinnering verzoeken wij u alsnog de huur aan ons over te maken.
  2. Aanmaning
    Als u een maand later nog niet heeft betaald, ontvangt u een aanmaning. In deze aanmaning verzoeken wij u opnieuw de huur aan ons over te maken.
  3. Deurwaarder
    Komt u uw maandelijkse huurbetalingen en eventuele betalingsregelingen niet na? Dan schakelen wij een deurwaarder in. De kosten voor de deurwaarder zijn dan voor u. In het uiterste geval kunnen wij u dwingen de woning te verlaten.

Ik heb de huur overgemaakt en een brief van de deurwaarder ontvangen. Wat kan ik doen?

U kunt contact opnemen met de deurwaarder Syncasso via telefoonnummer (088) 844 4222.