huurachterstand

Als de huur niet op tijd, dus op de eerste van de maand, op onze rekening is bijgeschreven, dan spreken we van een huurachterstand. Heeft u hulp nodig met uw financien? U kunt contact met ons opnemen of met de gemeente waarin u woont.

Veel gevraagd over huurachterstand

Wat doet Kennemer Wonen bij een huurachterstand?

Algemeen

Als er sprake is van huurachterstand doorlopen we een aantal stappen:

 1. Herinnering
  Heeft u de huur niet vóór de eerste van de maand betaald? Dan sturen wij u een herinnering. In deze herinnering verzoeken wij u alsnog de huur aan ons over te maken.

 2. Aanmaning
  Heeft u de huur vóór de 20e van de maand nog niet betaald? Dan ontvangt u een aanmaning. In deze aanmaning verzoeken wij u binnen 5 werkdagen de huur aan ons over te maken.

 3. Laatste aanmaning
  Heeft u na de herinnering en aanmaning uw huur nog niet betaald? Dan ontvangt u een laatste aanmaning.
  In deze brief wordt ook aangekondigd dat wij de deurwaarder vragen het geld bij u te innen, wanneer u de huurachterstand niet binnen de gestelde termijn betaalt.

 4. Deurwaarder
  Heeft u na de laatste aanmaning niet binnen de gestelde termijn betaald? En komt u een eventuele betalingsregeling niet na? Dan schakelen wij een deurwaarder in. De kosten voor de deurwaarder zijn dan voor u.
  In het uiterste geval kunnen wij u dwingen de woning te verlaten.

Ik heb een herinnering gehad, maar ik heb al betaald. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als de herinnering en uw betaling elkaar gekruisd hebben, dan kunt u de herinnering als niet verzonden beschouwen.

Wanneer heb ik een huurachterstand?

Algemeen

Als de huur niet op tijd, dus vóór de eerste van de maand, op de rekening van Kennemer Wonen is bijgeschreven, spreken we van een huurachterstand.

Kan ik uitstel krijgen voor betaling van mijn factuur?

Algemeen

Ja, dat kan. Onder de volgende voorwaarden kunnen wij een betalingsregeling met u treffen:

  • u betaalt uw achterstand in maximaal 6 maanden
  • het minimale bedrag per maand is €50,-
  • u moet naast de betalingsregeling uw lopende huur voor de eerste van de maand betalen
  • er wordt maximaal 1 keer per 12 maanden een betalingsregeling per klant afgesloten

Wilt u een betalingsregeling met ons afsluiten, dit kunt u aanvragen op onze website bij "Mijn Kennemer Wonen". Heeft u geen Mijn Kennemer Wonen account? Dan kunt u deze via de link aanvragen.

U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (072) 8 222 888.

 

Ik heb hulp nodig bij het op orde brengen van mijn financiën. Kan Kennemer Wonen mij adviseren?

Algemeen

U kunt voor het op orde brengen van uw financiën het beste contact opnemen met de gemeente waar u woont. Zij kunnen u doorverwijzen naar een instantie die u kan helpen. Daarnaast ondersteunt iedere gemeente huishoudens met een laag inkomen om alle echt noodzakelijke uitgaven te doen. De voorwaarden kunnen per regeling en per gemeente verschillen, neem daarom altijd contact op met uw gemeente of kijk op de website van uw gemeente als u wilt weten of u in aanmerking komt. Bij de vraag 'Welke gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen zijn er?' leest u meer over de regelingen van de gemeenten voor inkomensondersteuning.

Twijfelt u bij wie u het beste met uw hulpvraag terecht kunt? Neem dat contact op met onze preventieconsulenten. Wij helpen u graag op weg. 

Ik heb de huur overgemaakt en een brief van de deurwaarder ontvangen. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt contact opnemen met de deurwaarder Kerckhoffs & Lasonder via telefoonnummer (0229) 21 06 63.

Ik heb een huurachterstand. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neemt u zo spoedig mogelijk contact met ons op. Samen gaan we kijken naar een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling. Onder de volgende voorwaarden kunnen wij een betalingsregeling met u treffen:

  • u betaalt uw achterstand in maximaal 6 maanden
  • het minimale bedrag per maand is €50,-
  • u moet naast de betalingsregeling uw lopende huur voor de eerste van de maand betalen
  • er wordt maximaal 1 keer per twaalf maanden een betalingsregeling per klant afgesloten

Wilt u een betalingsregeling met ons afsluiten, dit kunt u aanvragen op onze website bij "Mijn Kennemer Wonen". U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (072) 8 222 888.

 

Ik kan mijn betalingsregeling deze maand niet betalen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem contact op met Kennemer Wonen via telefoonnummer (072) 8 222 888.

Ik wil mijn afspraak afzeggen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem contact met ons op via telefoonnummer (072) 8 222 888.