riolering

Riolering zijn buizen die ervoor zorgen dat afvalwater en hemelwater wordt opgevangen en afgevoerd. De riolering kan verstopt raken. Hieronder staat aangegeven wat u dan kunt doen.

Veel gevraagd over riolering

Als ik de verstopping in mijn woning zelf heb veroorzaakt, wie betaalt dan de onstoppingskosten?

Als de verstopping is ontstaan door oneigenlijk gebruik, dan zijn de ontstoppingskosten voor u.

Wie kan ik bellen bij een verstopping in mijn keuken/badkamer/toilet?

U kunt direct bellen met De Bie rioolservice via telefoonnummer (023) 5397030.

Wat u zelf kunt doen bij een verstopping van het riool leest u hier.