asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Asbest is een natuurlijk materiaal en werd vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen, goed isolerend en bovendien goedkoop.

Vanaf 1994 is het verboden om asbest toe te passen.

Veel gevraagd over asbest

Waar kan asbest in onze woningen zijn toegepast?

Algemeen

Woont u in woning van voor 1994 dan kan er in onderstaande materialen asbest zijn toegepast:

 • plekken die goed geïsoleerd moeten worden. Bijvoorbeeld daken, schoorstenen, rond cv-ketels. (Dit is meestal hechtgebonden asbest.);
 • gevels, daken, op schuren en garages. (Dit is meestal hechtgebonden asbest.);
 • als brandwerend plaatmateriaal. Bijvoorbeeld in garages, in meterkasten, rond schoorstenen, ventilatiekanalen en cv-ketels. (Dit is meestal losgebonden asbest.);
 • in sommige soorten vinyltegels (hechtgebonden) en vinylzeil (losgebonden), geproduceerd voor 1984.;
 • in huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen, geproduceerd tot de jaren tachtig. Bijvoorbeeld een gevelkachel (asbestkoord (losgebonden) in de aansluiting, deur), föhn, broodrooster.

Meer informatie vindt u in onze folder over asbest.

 

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Algemeen

​We helpen u graag om veilig om te gaan met asbest in uw woning. Daarom hebben we een aantal vuistregels voor u:

 • Gaat u klussen in uw woning op een plek waar asbest zit? Win dan eerst advies in bij een professioneel asbestbedrijf.
 • Nooit asbest verzagen, schuren of breken. En nooit een gat boren in asbest. Nooit zomaar zelf asbest verwijderen; ook geen vloerzeil of golfplaat.
 • Neemt u altijd contact op met ons, als u het asbest wilt laten verwijderen.

Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is? Vraag ons advies. Neem contact met ons op via telefoonnummer (072) 8 222 888 en vraag naar een medewerker vastgoed & kwaliteit.

Meer informatie vindt u in onze folder over asbest.

Wanneer gaat Kennemer Wonen over tot sanering van asbest?

Algemeen

Kennemer Wonen saneert als er een gevaar is voor de volksgezondheid of als er een gevaarlijke situatie in een woning dreigt.

Als asbest niet wordt bewerkt (zoals zagen, schuren, breken of boren) is het ook niet gevaarlijk.

Of we asbest moeten verwijderen, hangt af van het soort asbest:

 • Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het onbeschadigd is en niet wordt bewerkt;
 • Losgebonden asbest vraagt mogelijk wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt het een rol of het asbest op een plek zit waar mensen regelmatig komen.

Bij het saneren van asbest houdt Kennemer Wonen rekening met de veiligheid van u en onze medewerkers. Wij begrijpen dat u zo min mogelijk overlast wilt hebben tijdens de saneringswerkzaamheden en doen onze uiterste best hier rekening mee te houden.

Meer informatie kunt u vinden in onze folder over asbest.

 

Wat is hechtgebonden asbest?

Algemeen

Hechtgebonden asbest materialen bevatten veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten verankerd in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel klein. Hechtgebonden asbest zit onder andere in:

 • Asbestcement vlakke platen
 • kruipluiken
 • vensterbanken
 • balkonschermen
 • golfplaten dak bergingen of aanbouwen
 • asbestcement leidingen
 • mantelbuizen, rioleringen of ventilatie kanalen
 • vinyltegels in hallen van woningen

Meer informatie over asbest vindt u in onze folder over asbest.

Wat is het beleid van Kennemer Wonen met betrekking tot asbest?

Algemeen

Onze doelstelling is het realiseren van een asbestveilig bezit.

Kennemer Wonen zal er alles aan doen om te voorkomen dat er verspreiding van asbest en asbestvezels naar de mens en zijn omgeving kan plaatsvinden. Kennemer Wonen neemt hierin haar verantwoordelijkheid als vastgoedeigenaar/verhuurder en als werkgever.


Onze aanpak betreft:

 • grondige inventarisatie en risicobeheersing
 • selectieve asbestsanering
 • scholing en opleiding van personeel
 • informatie en communicatie richting personeel en huurder

Meer informatie vindt u in onze folder over asbest.

Waar vind ik meer informatie over asbest in woningen?

Algemeen

In de folder over asbest leest u over soorten asbest en de maatregelen die wij nemen. Ook kunt u hier lezen onder welke omstandigheden asbest risico’s voor de gezondheid oplevert.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Algemeen

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat zacht is en makkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking, trillingen en andere niet- mechanische bewerkingen. Niet-hechtgebonden asbest zit in:

 • Spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies en dergelijke
 • Brandwerende plaat, zoals Nobranda en Pical platen
 • Vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag, zoals Novilon van voor 1980.

 

Meer informatie over asbest vindt u in onze folder over asbest.

Mijn asbest vloerluik is gebroken. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als er een klein stukje is afgebroken, dan hoeft u geen actie te ondernemen. In alle andere gevallen kunt u contact met ons opnemen via (072) 8 222 888.