asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Asbest is een natuurlijk materiaal en werd vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen, goed isolerend en bovendien goedkoop.

Vanaf 1994 is het verboden om asbest toe te passen.

Veel gevraagd over asbest

Waar kan asbest in onze woningen zijn toegepast?

Woont u in woning van voor 1994 dan kan er in onderstaande materialen asbest zijn toegepast: Asbestcement vlakke platen, kruipluiken, vensterbanken, zeil, balkonschermen, golfplaten dak bergingen of aanbouwen, panelen in de kozijnen, asbestcement leidingen, mantelbuizen, rioleringen, ventilatie kanalen, covinyltegels asbesthoudend in hallen van woningen.

Meer informatie vindt u in onze folder over asbest.

 

Waar houdt Kennemer Wonen rekening mee als asbest gesaneerd wordt?

Kennemer Wonen houdt rekening met de volgende zaken:

 • veiligheid staat voorop; voor u als huurder, onze werknemers en de aannemer
 • we proberen overlast voor onze huurders te beperken

Meer informatie vindt u in onze folder over asbest.

 

Hoe ga ik veilig om met asbest?

​We helpen u graag om veilig om te gaan met asbest in uw woning. Daarom hebben we een aantal vuistregels voor u:

 • Gaat u klussen in uw woning op een plek waar asbest zit? Vraag ons altijd eerst advies.
 • Nooit asbest verzagen, schuren of breken. En nooit een gat boren in asbest. Nooit zomaar zelf asbest verwijderen; ook geen vloerzeil of golfplaat.
 • Neemt u altijd contact op met ons, als u het asbest wilt laten verwijderen.

Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is? Vraag ons advies. Neem contact met ons op via telefoonnummer (072) 8 222 888 en vraag naar een medewerker vastgoed & kwaliteit.

Meer informatie vindt u in onze folder over asbest.

Wanneer gaat Kennemer Wonen over tot sanering van asbest?

Kennemer Wonen saneert als er een gevaar is voor de volksgezondheid of als er een gevaarlijke situatie in een woning dreigt. Als de asbest niet wordt bewerkt is het ook niet gevaarlijk.

Meer informatie kunt u vinden in onze folder over asbest.

 

Wat is hechtgebonden asbest?

Hechtgebonden asbest materialen bevatten veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten verankerd in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel klein. Hechtgebonden asbest zit onder andere in:

 • Asbestcement vlakke platen
 • kruipluiken
 • vensterbanken
 • balkonschermen
 • golfplaten dak bergingen of aanbouwen
 • asbestcement leidingen
 • mantelbuizen, rioleringen of ventilatie kanalen
 • vinyltegels in hallen van woningen

Meer informatie over asbest vindt u in onze folder over asbest.

In welke woningen bestaat de kans op asbest?

Woont u in woning van voor 1994 dan kunnen er asbesthoudende materialen zijn toegepast.

Meer informatie vindt u in onze folder over asbest.

Wat is het beleid van Kennemer Wonen met betrekking tot asbest?

Onze doelstelling is het realiseren van een asbestveilig bezit.

Kennemer Wonen zal er alles aan doen om te voorkomen dat er verspreiding van asbest en asbestvezels naar de mens en zijn omgeving kan plaatsvinden. Kennemer Wonen neemt hierin haar verantwoordelijkheid als vastgoedeigenaar/verhuurder en als werkgever.


Onze aanpak betreft:

 • grondige inventarisatie en risicobeheersing
 • selectieve asbestsanering
 • scholing en opleiding van personeel
 • informatie en communicatie richting personeel en huurder

Meer informatie vindt u in onze folder over asbest.

Moet ik het melden als er asbest in de woning aanwezig is?

Ja, als u weet dat er asbest in uw woning zit, dan moet u dit direct aan Kennemer Wonen melden. Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer (072) 8 222 888.

Meer informatie vindt u in onze folder over asbest.

Welke typen asbest zijn er?

Er bestaan twee typen asbest namelijk hechtgebonden asbest en niet- hechtgebonden asbest.

Meer informatie vindt u in onze folder over asbest.

Wanneer verwijdert Kennemer Wonen asbest in een woning?

Of we asbest moeten verwijderen, hangt af van het soort asbest:

 • Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het onbeschadigd is en niet wordt bewerkt.
 • Losgebonden asbest vraagt mogelijk wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt het een rol of het asbest op een plek zit waar mensen regelmatig komen.

Meer informatie vindt u in onze folder over asbest.

Waar vind ik meer informatie over asbest in woningen?

In de folder over asbest leest u over soorten asbest en de maatregelen die wij nemen. Ook kunt u hier lezen onder welke omstandigheden asbest risico’s voor de gezondheid oplevert.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat zacht is en makkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking, trillingen en andere niet- mechanische bewerkingen. Niet-hechtgebonden asbest zit in:

 • Spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies en dergelijke
 • Brandwerende plaat, zoals Nobranda en Pical platen
 • Vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag, zoals Novilon van voor 1980.

 

Meer informatie over asbest vindt u in onze folder over asbest.