inkomenstoets

Sinds 1 januari 2011 moeten alle woningcorporaties in Nederland tenminste negentig procent van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen van maximaal € 44.655,-. Sociale huurwoningen hebben een kale huur van maximaal € 752,33. ​De regelgeving geldt niet voor huurwoningen met een kale huur hoger dan € 752,33

Veel gevraagd over inkomenstoets

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens? Mag ik wel in mijn woning blijven wonen?

Ja, voor zittende huurders verandert er niets als uw gezamenlijk inkomen boven de € 44.655,- (2019) komt. De regels gelden alleen voor nieuw te verhuren woningen.

Wanneer kom ik met mijn (gezamenlijk) verzamelinkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Sociale huurwoningen zijn vooral bedoeld voor mensen met een (gezamenlijk) verzamelinkomen tot € 40.024,- (2021). Wij mogen 10% van onze sociale huurwoningen toewijzen aan inkomens tot € 44.655,- (2021). Als uw inkomen binnen een van deze grenzen valt kunt u reageren op een sociale huurwoning.

Let op! Daarnaast gelden ook de regels van het passend toewijzen.

 

Wat wordt bij de inkomenseis verstaan onder het verzamelinkomen?

Het verzamelinkomen is het verwachte bruto jaarinkomen in het jaar dat de huurovereenkomst ingaat van zowel de huurder, medehuurder als eventuele medebewoners. We noemen dit ook wel het gezamenlijke inkomen. Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig en meerderjarig) wordt hierin niet meegenomen. Voor meer informatie over het verzamelinkomen kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Hoeveel procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen mogen worden toegewezen aan huishoudens met een (gezamenlijk) verzamelinkomen tot € 44.655,-?

Wij mogen maximaal 10% van onze vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een (gezamenlijk) verzamelinkomen tot € 44.655,- (2021).

Ik word afgewezen omdat mijn inkomen te hoog is hoe kan dat?

Als u een verklaring van de belastingdienst (VGI) inlevert dan indexeren wij deze naar dit jaar. (2021)
Het kan zijn dat door deze indexering uw inkomen boven de inkomensgrens van € 44.655,- uit komt en dat dus uw inkomen te hoog is voor een sociale huurwoning.

Levert u een verklaring in over 2019 dan is het indexeringspercentage: 5,23%
Levert u een verklaring in over 2020 dan is het indexeringspercentage: 2,48%

Meer informatie vindt u op de site van SVNK onder 'passend toewijzen'

Wanneer ik een aanvraag indien voor medehuurderschap, kijken jullie dan naar het gezamenlijk toetsingsinkomen?

Nee, wij toetsen dit niet. U moet er alleen wel rekening mee houden dat de Belastingdienst wel kijkt naar het nieuwe gezamenlijke inkomen. Het kan dus van invloed zijn op de hoogte van uw huurtoeslag of de jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhoging.

Ik heb een eigen bedrijf, welke inkomensgegevens moet ik uploaden bij het SVNK?

Wij hebben altijd een Verklaring Geregistreerd Inkomen van de belastingdienst of een aanslag inkomstenbelasting nodig. Ook als u zelfstandig ondernemer bent. Daarnaast hebben we altijd een prognose formulier voor dit jaar nodig, welke is ingevuld door uw accountant, voorzien van een Beconnummer en een stempel van het accountskantoor. Dit formulier kunnen wij u op verzoek toesturen.