passend toewijzen

Vanaf 1 januari 2016 moeten woningcorporaties Passend Toewijzen. Dit is regelgeving vanuit het Rijk. Doel is dat de woningzoekenden met de laagste inkomens alleen de woningen met de laagste huurprijzen gaan huren, zodat zij alleen goed betaalbare woningen gaan huren. Een andere reden is ook dat de uitgaven aan de Huurtoeslag omlaag moeten gaan.

Veel gevraagd over passend toewijzen

Wat is passend toewijzen?

Vanaf 1 januari 2016 moeten corporaties 'Passend Toewijzen'. Dit is regelgeving vanuit het Rijk. Doel is dat de woningzoekenden met de laagste inkomens alleen de woningen met de laagste huurprijzen gaan huren.

Hieronder vindt u de tabel voor passend toewijzen (2021):

  • 1 persoon jonger dan de AOW leeftijd, met een inkomen lager dan € 23.725 mag alleen een woning huren met een nettohuur tot € 633,25
  • 2 personen jonger dan de AOW leeftijd, met een inkomen lager dan € 32.200 mogen alleen een woning huren met een nettohuur tot € 633,25
  • 3 of meer personen jonger dan de AOW leeftijd, met een inkomen lager dan € 32.200 mogen alleen een woning huren met een nettohuur tot € 678,66
  • 1 persoon ouder dan de AOW leeftijd, met een inkomen lager dan € 23.650 mag alleen een woning huren met een nettohuur tot € 633,25
  • 2 personen en één ouder dan de AOW leeftijd, met een inkomen lager dan € 32.075 mogen alleen een woning huren met een nettohuur tot € 633,25 
  • 3 of meer personen en één ouder dan de AOW leeftijd, met een inkomen lager dan € 32.075 mogen alleen een woning huren met een nettohuur tot € 678,66

Als uw bruto jaarinkomen hoger is dan de inkomensgrenzen zoals hierboven genoemd, en lager is dan € 44.655,- (2021), dan kunt u reageren op alle huurwoningen met een huurprijs tot € 752,33.

Op welke woningen kan ik reageren als mijn inkomen hoger is dan de huurtoeslaggrenzen?

Als uw (gezamenlijk) verzamelinkomen niet hoger is dan € 44.655,- (2021), dan kunt u reageren op alle woningen met een huurprijs tot € 752,33.