Huurdersorganisaties

Een huurdersorganisatie is de belangenbehartiger van huurders. Zij geeft richting Kennemer Wonen input vanuit huurdersperspectief op verschillende plekken in de organisatie. Om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen zijn er diverse huurdersorganisaties actief: 

 • Organisatieniveau (Centrale Huurderskoepel)
 • Lokaal niveau (lokale huurdersorganisaties)
 • Complexniveau (bewonerscommissies)

Kennemer Wonen overlegt periodiek met de Centrale Huurderskoepel, bijvoorbeeld over het huurbeleid, de onderhoudsplanning of de begroting. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle huurders. De lokale huurderorganisaties zijn betrokken bij zaken die spelen op lokaal niveau. Een voorbeeld is hun betrokkenheid bij de zogenaamde prestatieafspraken die gemaakt worden tussen de corporatie, gemeenten en huurdersorganisaties. Tot slot vindt er overleg plaats met de bewonerscommissies (en klankbordgroepen) op complexniveau. Denk aan gepland onderhoud of de schoonmaak van de algemene ruimten in een complex, maar ook aan participatie van huurdersvertegenwoordigers binnen grootschalige onderhoudsprojecten.

Bestuurslid huurdersorganisatie

Als bestuurslid van een huurdersorganisatie zet u zich in voor de belangen van huurders in uw regio of gemeente en overlegt u regelmatig met Kennemer Wonen. U kunt bestuurslid van een huurdersorganisatie worden, of op projectbasis betrokken zijn bij een van de huurdersorganisaties.

De Centrale Huurderskoepel Kennemer Wonen (CHKW) is de huurdersorganisatie die de belangen van alle huurders van Kennemer Wonen vertegenwoordigd. Daarbij gaat het om zaken die voor iedere huurder belangrijk zijn. Denk aan het huurbeleid, wonen en zorg en nieuwbouw- en renovatieprojecten. Bij de lokale huurdersorganisaties ligt de focus meer op lokale zaken in de woonplaats(en) waar de huurdersorganisatie actief is.

Wilt u meer weten over de rol van bestuurslid huurdersorganisatie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Centrale Huurderskoepel Kennemer Wonen via secretariaat@chkw.nl of de coördinator huurdersparticipatie via hbv@kennemerwonen.nl.

Veel gevraagd over Huurdersorganisaties

Kan ik lid worden van een huurdersvereniging?

Algemeen

Ja dat kan, indien u in De Egmonden, Uitgeest, Castricum, Limmen of Akersloot woont. In deze woonplaatsen is een lokale huurdersorganisatie actief. U kunt zich aanmelden bij een van de onderstaande lokale huurdersorganisaties.

Ook de belangen van de huurders in de overige woonplaatsen (Alkmaar, Heiloo, Bergen, Schoorl, Groet) worden behartigd richting Kennemer Wonen. Er is namelijk ook een huurdersorganisatie op centraal niveau actief, de Centrale Huurderskoepel Kennemer Wonen (CHKW). Zij vertegenwoordigt de belangen van alle huurders van Kennemer Wonen en overlegt periodiek met Kennemer Wonen over, bijvoorbeeld, het huurbeleid, de onderhoudsplanning of de begroting.

De lokale huurdersorganisaties zijn aangesloten bij de Centrale Huurderskoepel en zijn hierdoor ook direct betrokken bij het periodieke overleg met Kennemer Wonen om uw belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Contactgegevens Centrale Huurderskoepel:

Mevrouw A.Th. Rosier-Hagenbeek
Tel. (072) 85 15 159
secretariaat@chkw.nl

Contactgegevens lokale huurdersorganisaties:

Huurdersvereniging Uitgeest (HVU):

Mevrouw T.C.M. Deijle-Bruijns
Tel. (0251) 311 584
theadeijle@casema.nl

Huurdersvereniging Castricum (HVW):

Mevrouw L. Dijkstra
Tel. (0251) 656098
ldijkstra@live.nl

Huurdersvereniging Limmen Akersloot (Li-Ak):

Mevrouw G. Kuyper-Bruschke
Tel. (072) 505 22 67
voorzitter@chkw.nl

De volgende stichting behartigt ook de belangen van de huurders, maar hier kunt u geen lid van worden. Wel kunt u donateur worden van de stichting.

Stichting Huurdersoverleg De Egmonden (SHOE):

Mevrouw G. Huiberts
Tel. (072) 5065385
secretariaat@shoe-kw.nl

Wat doet een huurdersorganisatie?

Algemeen

Een huurdersorganisatie is de belangenbehartiger van huurders. Zij geeft richting Kennemer Wonen input vanuit huurdersperspectief op verschillende plekken in de organisatie. Om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen zijn er diverse huurdersorganisaties actief:

 • Organisatieniveau (Centrale Huurderskoepel)
 • Lokaal niveau (lokale huurdersorganisaties)
 • Complexniveau (bewonerscommissies) 

Kennemer Wonen overlegt periodiek met de Centrale Huurderskoepel over diverse onderwerpen. Daarbij kunt u denken aan: 

 • algemeen huurbeleid
 • jaarlijkse huuraanpassing
 • leefbaarheid wijken en buurten
 • wonen en zorg
 • nieuwbouw- en renovatieprojecten
 • duurzaamheidsvisie
 • betaalbaarheid en beschikbaarheid
 • jongerenhuisvesting
 • Etc. 

De lokale huurderorganisaties zijn betrokken bij zaken die spelen op lokaal niveau. Een voorbeeld is hun betrokkenheid bij de zogenaamde prestatieafspraken die gemaakt worden tussen de corporatie, gemeenten en huurdersorganisaties. Ook de Centrale Huurderskoepel is betrokken bij de prestatieafspraken.

De centrale huurderskoepel en lokale huurdersorganisaties overleggen regelmatig met hun leden, huurders en bewonerscommissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken.

De bewonerscommissies (en klankbordgroepen) zijn actief op complexniveau. Denk aan gepland onderhoud of de schoonmaak van de algemene ruimten in een complex, maar ook aan participatie van huurdersvertegenwoordigers binnen grootschalige onderhoudsprojecten. Meer informatie over de activiteiten van een bewonerscommissie vindt u hier.

Ik heb interesse om mij in te zetten als huurdersvertegenwoordiger. Waar kan ik meer navraag doen over de activiteiten van een huurdersvertegenwoordiger?

Algemeen

Als u interesse heeft om u projectmatig, dan wel voor een langere periode in te zetten als huurdersvertegenwoordiger, dan kunt u contact opnemen met de Centrale Huurderskoepel Kennemer Wonen voor meer informatie. Uw inbreng is van harte welkom en zij komen graag met u in gesprek. 

Ook kan onze coördinator huurdersparticipatie, Martine ’t Hoen, u meer vertellen over de wijze waarop huurders binnen Kennemer Wonen kunnen participeren. Zij is bereikbaar via (072) 8 222 888.

Contactgegevens Centrale Huurderskoepel:

Thea Rosier
Tel. (072) 85 15 159 
secretariaat@chkw.nl

Bestuursleden Centrale Huurderskoepel:

 • Gerda Kuyper, voorzitter
  • telefoonnummer (072) 505 2267
 • Jan de Graaf, penningmeeste
 • Theo Rosier, secretaris
 • Betty Dijkstra, vice voorzitter
 • Marijke Oudewortel, 2e secretaris
 • Jacqueline Los, bestuurslid
 • Gerrit Hendricks, bestuurslid