bewonerscommissie

Wilt u opkomen voor de belangen van de bewoners in het woongebouw waar u woont? En heeft u twee (of meer) medebewoners die zich ook graag bij u aansluiten? Dan kunt u een bewonerscommissie oprichten.

Een bewonerscommissie praat regelmatig met Kennemer Wonen over bijvoorbeeld onderhoudsplannen en de leefbaarheid in uw woongebouw. Hier zijn regels voor. Een bewonerscommissie haalt actief informatie op bij de bewoners. Ook kan een bewonerscommissie leuke activiteiten voor hen organiseren. Minimaal 1 keer per jaar organiseert de commissie een bijeenkomst voor alle bewoners van het woongebouw. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een kleine vergoeding. Ook kunt u extra budget aanvragen voor bijzondere activiteiten, zolang deze bijdragen aan het verbeteren van het onderlinge contact of de leefbaarheid.

 Neem contact op met Kennemer Wonen en vraag naar uw wijkconsulent via (072) 8 222 888, deze kan al uw vragen beantwoorden.

Veel gevraagd over bewonerscommissie

Mijn woongebouw heeft nog geen bewonerscommissie. Ik wil een bewonerscommissie oprichten. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u een bewonerscommissie wilt opstarten moet u rekening houden met het volgende:

 • de bewonerscommissie moet bestaan uit minimaal 3 bewoners
 • laat alle bewoners van het complex weten dat u een bewonerscommissie wilt oprichten
 • uw medebewoners moeten het eens zijn met u als vertegenwoordiger
 • kies één lid van de bewonerscommissie als contactpersoon voor Kennemer Wonen
 • Geef aan Kennemer Wonen door dat u een bewonerscommissie heeft opgericht

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

Algemeen

​Minimaal eenmaal per jaar overlegt een bewonerscommissie met alle bewoners van een complex.

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van een huurder op?

Algemeen

Nee, de bewonerscommissie lost geen individuele problemen van een huurder op.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met Kennemer Wonen?

Algemeen

Een bewonerscommissie overlegt minimaal één keer per jaar met Kennemer Wonen.

Wat is een bewonerscommissie?

Algemeen

​Een bewonerscommissie is een groep huurders van een complex waarmee Kennemer Wonen overleg heeft. Zij komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een complex.

Wat zijn de activiteiten van een bewonerscommissie?

Algemeen

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die betrekking hebben op de directe woon- en leefomgeving, bijvoorbeeld:

 • onderhoud aan het complex
 • leefbaarheid in het complex
 • servicecontracten zoals schoonmaak en tuinonderhoud

 

Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten uitvoeren om een complex leefbaar te houden, bijvoorbeeld:

 • het organiseren van een opruimdag of tuindag
 • het verspreiden van een nieuwsbrief
 • het organiseren van een buurtfeest of kinderactiviteit
 • het verwelkomen van nieuwe bewoners

Waar moet een bewonerscommisse aan voldoen?

Algemeen

​Kennemer Wonen heeft een aantal voorwaarden aan een bewonerscommissie:

 • de bewonerscommissie moet bestaan uit minimaal 3 bewoners
 • Uw medebewoners moeten het eens zijn met u als vertegenwoordiger
 • kies één lid van de bewonerscommissie als contactpersoon voor Kennemer Wonen