Contactpersoon woongebouw

Tenslotte kunt u contactpersoon zijn voor uw woongebouw, als het niet lukt om een bewonerscommissie of klankbordgroep op te richten. U bent dan in voorkomende gevallen het aanspreekpunt voor Kennemer Wonen. Voor de wijkbeheerder is het prettig als er een contactpersoon is om kleine zaken mee af te stemmen. Uiteraard worden alle bewoners standaard geïnformeerd over plannen voor het woongebouw, bijvoorbeeld als het gaat om gepland onderhoud.

Neem contact op metKennemer Wonen en vraag naar uw wijkconsulent via (072) 8 222 888, deze kan al uw vragen beantwoorden.