wonen in een VvE complex

Woont u in een appartementencomplex met koop of koop en huur? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In de VvE maken de eigenaren samen afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Bijvoorbeeld onderhoud van daken, riolering en gemeenschappelijke ruimtes. In een gebouw met koop en huur, vertegenwoordigen wij onze huurders binnen de VvE. Kopers worden automatisch lid van een VvE.

Veel gevraagd over wonen in een VvE complex

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Hoe werkt het met de servicekosten?

Algemeen

De totale kosten worden verdeeld over het aantal appartementen. Per maand doorbelast door Kennemer Wonen aan de huurders en door de Vereniging van Eigenaren aan de kopers.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Wat doet Kennemer Wonen als eigenaar van de huurwoningen?

Algemeen

Als eigenaar van de huurwoningen moet Kennemer Wonen zich aan de regels houden zoals die binnen een complex met een Vereniging van Eigenaren gelden.

Zo zijn Kennemer Wonen en de overige eigenaren wettelijk verplicht om samen een besluit te nemen over het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw.

In de jaarlijkse ledenvergadering worden deze besluiten genomen. Kennemer Wonen is als eigenaar aanwezig bij deze vergadering.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Aan welke servicekosten betaal ik mee?

Algemeen

In uw huurovereenkomst staat aangegeven voor welke servicekosten u betaalt. U kunt ook bij Kennemer Wonen een huurspecificatie opvragen. Neemt u dan contact met ons op via (072) 8 222 888.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Wat doet de Vereniging van Eigenaren (VvE) precies?

Algemeen

Een VvE is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex.

In een VvE betalen alle eigenaren samen de kosten voor het onderhoud en beheer van de algemene ruimten en installaties. Een VvE kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder. De VvE houdt minimaal één keer per jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Kennemer Wonen is samen met alle andere eigenaren bij deze vergadering aanwezig. Daarnaast heeft een VvE een bestuur, waarin een aantal particuliere eigenaren zitten. Kennemer Wonen kan ook in het bestuur zitten. Het bestuur zorgt ervoor dat de genomen besluiten ook uitgevoerd worden.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Waar meld ik mijn reparatieverzoek?

Algemeen

Als u een reparatieverzoek heeft, kunt u dit gewoon doorgeven aan Kennemer Wonen via (072) 8 222 888. Ook kunt u op onze website een reparatieverzoek indienen.