Klankbordgroep

Lukt het niet om met drie bewoners in uw woongebouw een bewonerscommissie op te richten, dan kunt u ook een klankbordgroep oprichten. U bent dan wel het aanspreekpunt voor Kennemer Wonen voor zaken die spelen rond het woongebouw, maar uw rol is dan minder formeel. Een jaarvergadering met de bewoners is bij een klankbordgroep geen vereiste. Wel haalt een klankbordgroep actief informatie op bij de bewoners. Ook bij grootschalige renovaties of duurzaamheidsprojecten kunt u een klankbordgroep oprichten. Kennemer Wonen heeft dan een groep bewoners om mee te praten voor, tijdens en na een project.

Neem contact op met Kennemer Wonen en vraag naar uw wijkconsulent via (072) 8 222 888, deze kan al uw vragen beantwoorden.