Huishoudelijk reglement

Sommige VvE's  of appartementencomplexen hebben een huishoudelijk reglement. Bewoners spreken bepaalde leefregels met elkaar af en leggen dit vast in een document. Dit heet een huishoudelijk reglement. Elke bewoner ontvangt een exemplaar.

Veel gevraagd over Huishoudelijk reglement

Kan een huishoudelijk reglement worden gewijzigd ?

Algemeen

Ja, een huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd. Zeventig procent van de bewoners van het complex moeten het eens zijn met een wijziging. Daarna wordt het huishoudelijk reglement aangepast en ontvangt u een nieuw exemplaar van het reglement.

Wie stelt een huishoudelijk reglement op?

Algemeen

Kennemer Wonen stelt eventueel samen met de bewonerscommissie of een Vereniging van Eigenaren een huishoudelijk reglement op. Alle bewoners worden gevraagd de afspraken en regels na te leven.

Mijn VvE complex heeft een huishoudelijk reglement. Wat staat daarin?

Algemeen

In een huishoudelijk reglement staan onder andere:

  • afspraken en regels over het gebruik en beheer van het complex
  • algemene gedragsregels
  • het melden van storingen

Kennemer Wonen zorgt ervoor dat alle huurders een huishoudelijk reglement krijgen. Als er onderdelen in het huishoudelijk reglement wijzigen, dan ontvangt u een nieuw exemplaar.

 

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Algemeen

Woont u in een complex met huurders en kopers? En is er door de Vereniging van Eigenaren een huishoudelijk reglement opgesteld? Dan krijgt u bij de ondertekening van de huurovereenkomst een exemplaar.

Volgens welke regels is een huishoudelijk reglement samengesteld?

Algemeen

Volgens de regels die zijn opgenomen in de algemene huurvoorwaarden van Kennemer Wonen.